Lopende projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in een project. Dit begint met een onderzoeksvoorstel en na honorering voeren we het project uit. De resultaten publiceren we openbaar. Van de lopende projecten vindt u hieronder de basisinformatie. Op zoek naar een specifiek project? Gebruik het zoekveld rechtsboven.

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2
Start
maart 2023
Projectpartners
Stichting Nederlandse Triage Standaard

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
SAZ kennisnetwerk patiëntveiligheid, Utrecht; Medirisk, Papendorp

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 3

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
Alzheimer Nederland; Amsterdam UMC; ZonMW: programma commissie voor Gender en Gezondheid; Hogeschool Inholland; MBO Rijnijssel, ROC Nijmegen

Contactpersoon:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Start
januari 2023
Projectpartners
European Cancer Organisation (ECO), Belgium; European Institute of Oncology (IEO), Italy; SporeData, Estonia

Contactpersonen:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen; Sociaal Planbureau Groningen

Contactpersonen:

Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 2
Start
december 2022
Projectpartners
Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN)

Contactpersonen:

Profile picture for user a.matser@nivel.nl
+ 3
Start
december 2022
Projectpartners
Kenniscentrum Eikenprocessierups

Contactpersonen:

Profile picture for user m.hooiveld@nivel.nl
Profile picture for user j.vanhommerig@nivel.nl
Start
november 2022
Projectpartners
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden; Universiteit Utrecht

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
Profile picture for user m.vervloet@nivel.nl