Lopende projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel, na honorering voeren we het project uit en de resultaten ervan publiceren we openbaar. Van elk lopend project vindt u hier de basisinformatie: aanleiding, doelen, gebruikte methoden, betrokken onderzoekers, subsidieverstrekker(s) en natuurlijk de resultaten (publicaties). De projecten zijn chronologisch, terugwerkend, geordend; met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

Start
juni 2022
Projectpartners
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB); Risbo; Kieskompas; Verwey-Jonker instituut

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2
Start
juni 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland

Contactpersoon:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
Start
juni 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland

Contactpersoon:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
Start
mei 2022

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl
Start
april 2022
Projectpartners
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Inholland, Radboudumc, University Medical Center Groningen (UMCG)

Contactpersoon:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
Start
maart 2022
Projectpartners
Pharos (projectleider), Radboudumc (IQ Health), Nierpatientenvereniging (NVN), Nationale Vereniging Reumazorg Nederland (RZN), Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV), Nederlandse Federatie voor Nefrologen (NFN), Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Contactpersonen:

Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 2
Start
maart 2022
Projectpartners
Alzheimer Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
+ 2
Start
maart 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland; Infeurope, Luxembourg

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 2
Start
maart 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland; Infeurope, Luxembourg

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 2
Start
februari 2022
Projectpartners
Ambulancezorg Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user d.deboer@nivel.nl
Profile picture for user n.bos@nivel.nl
Start
februari 2022
Projectpartners
Een klankbordgroep bestaande uit experts vanuit verschillende richtingen adviseert het project.

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 5
Start
februari 2022
Projectpartners
Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE), Belgium; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI Dublin), Ireland

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
+ 4
Start
februari 2022
Projectpartners
Amsterdam UMC, afdeling Oogheelkunde (https://lowvisionresearchamsterdam.com/)

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 3
Start
februari 2022
Projectpartners
Universiteit Maastricht; Amsterdam UMC; Patiëntenfederatie Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user j.rademakers@nivel.nl
Profile picture for user b.knottnerus@nivel.nl
Start
januari 2022
Projectpartners
De Academische Werkplaats, gericht op mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (AW EMB) en de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University)

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2022
Projectpartners
Stichting de Nederlandse Triage Standaard (NTS)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
Profile picture for user c.baliatsas@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 4
Start
januari 2022
Projectpartners
Ervaringsdeskundige jongeren van JongPIT, Karakter: academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en organisatie Games for Health die serious games ontwikkelt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (beleidsorganisatie) en de Kenniswerkplaats Jeugd nemen deel aan de begeleidingscommissie.

Contactpersoon:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user j.korevaar@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
Profile picture for user m.vervloet@nivel.nl