Lopende projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel, na honorering voeren we het project uit en de resultaten ervan publiceren we openbaar. Van elk lopend project vindt u hier de basisinformatie: aanleiding, doelen, gebruikte methoden, betrokken onderzoekers, subsidieverstrekker(s) en natuurlijk de resultaten (publicaties). De projecten zijn chronologisch, terugwerkend, geordend; met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

Start
januari 2023
Projectpartners
SAZ kennisnetwerk patiëntveiligheid, Utrecht; Medirisk, Papendorp

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
Alzheimer Nederland; Amsterdam UMC; ZonMW: programma commissie voor Gender en Gezondheid; Hogeschool Inholland; MBO Rijnijssel, ROC Nijmegen

Contactpersonen:

Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Profile picture for user f.bijnsdorp@nivel.nl
Start
januari 2023
Projectpartners
European Cancer Organisation (ECO), Belgium; European Institute of Oncology (IEO), Italy; SporeData, Estonia

Contactpersonen:

Profile picture for user n.bos@nivel.nl
+ 2
Start
januari 2023
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen; Sociaal Planbureau Groningen

Contactpersonen:

Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
+ 2
Start
december 2022
Projectpartners
Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN)

Contactpersonen:

Profile picture for user a.matser@nivel.nl
+ 3
Start
december 2022
Projectpartners
Kenniscentrum Eikenprocessierups

Contactpersonen:

Profile picture for user m.hooiveld@nivel.nl
Profile picture for user j.vanhommerig@nivel.nl
Start
november 2022
Projectpartners
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden; Universiteit Utrecht

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
Profile picture for user m.vervloet@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 4
Start
november 2022
Projectpartners
GGD Amsterdam; Amsterdam UMC

Contactpersonen:

Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
+ 2
Start
oktober 2022
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Contactpersoon:

Profile picture for user b.knottnerus@nivel.nl