Lopende projecten

Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met een onderzoeksvoorstel, na honorering voeren we het project uit en de resultaten ervan publiceren we openbaar. Van elk lopend project vindt u hier de basisinformatie: aanleiding, doelen, gebruikte methoden, betrokken onderzoekers, subsidieverstrekker(s) en natuurlijk de resultaten (publicaties). De projecten zijn chronologisch, terugwerkend, geordend; met de zoekfunctie - typ (een deel van) de titel in - kunt u een project direct vinden.

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
augustus 2022
Projectpartners
BENU apotheken & Service apotheken
SIR institute for pharmacy practice and policy

Contactpersonen:

Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
+ 2
Start
augustus 2022
Projectpartners
Trimbos-instituut, Patiëntenfederatie Nederland

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
+ 2
Start
augustus 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI); Infeurope, Luxembourg

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
Profile picture for user i.vanderheide@nivel.nl
Start
juli 2022
Projectpartners
Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein, UtrechtZorg

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl
Start
juli 2022
Projectpartners
European Health Management Association (EHMA), consisting of 24 partners in 11 European countries

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 2
Start
juni 2022
Projectpartners
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB); Risbo; Kieskompas; Verwey-Jonker instituut

Contactpersonen:

Profile picture for user h.boeije@nivel.nl
Profile picture for user E.bottenheft@nivel.nl
Start
juni 2022
Projectpartners
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands; Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), Ireland

Contactpersonen:

Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
Profile picture for user I.Arslan@nivel.nl
Start
juni 2022
Projectpartners
Avedis Donabedian Research Institute (FAD), Spain; Netherlands Institute for Health Services Research (Nivel), the Netherlands; Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal; Radboud University Nijmegen, the Netherlands; the Spanish Anaesthesia and Reanimation Safety Incident Reporting System (SENSAR), Spain; University of Tartu (ICM-UT),Estonia; OptiMedis AG, Germany; European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), Belgium; European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC), Belgium; Czech Accreditation Commission

Contactpersonen:

Profile picture for user c.wagner@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl