Profile picture for user j.simanowski@nivel.nl
Julia Simanowski, MSc
Junior onderzoeker Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem hou ik mij bezig met onderzoek naar de registratie van post-COVID syndroom (PCS) binnen de huisartsenzorg. Hierbij wordt kennis uit registratiedata van Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn gecombineerd met kennis uit interviews met huisartsen. Inzicht in de beweegredenen achter het registreren van PCS kan een belangrijke rol spelen in het monitoren van deze patiënten in Nederland.

Het onderzoeken en vinden van factoren die zorgbeleid beïnvloeden maken het mogelijk om binnen het zorgsysteem van elkaar te leren. Ik vind het belangrijk dat elk perspectief binnen de zorg vertegenwoordigd wordt bij het nemen van nieuwe beslissingen. Het maakt mij enthousiast om mijzelf te mogen verdiepen in het combineren van verschillende databronnen, om op deze manier weloverwogen resultaten te genereren als basis voor het verbeteren van de gezondheidszorg.

CV