Profile picture for user k.vanBeekum@nivel.nl
Ir.drs. Karlijn van Beekum
Junior onderzoeker Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Onderzoek

Ik werk mee aan de monitor patiëntveiligheid, met een focus op medische technologie. Daarnaast zal ik bijspringen bij andere projecten binnen de monitor en zal ik me bezighouden met de communicatie rondom de monitor.

Voor mij is het van belang dat ik kan bijdrage aan het verbeteren van de zorg, vooral in kwaliteit en veiligheid. Een continue ontwikkeling is noodzakelijk vanwege de complexiteit en de vele innovaties die op de gezondheidszorg af komen. Om een totaalplaatje te krijgen van de huidige situatie, belicht ik de zorg graag vanuit verschillende perspectieven. Ik zie een grote meerwaarde in multidisciplinair (samen)werken, en ik doe dit dan ook graag.

CV