Publicatie

Publicatie datum

Patiëntveiligheid en medische technologie in de ziekenhuiszorg: een verkennende interviewstudie over het beleid voor een veilige toepassing van medische technologie, en risico’s en kansen voor patiëntveiligheid.

Beekum, K. van, Baartmans, M., Wagner, C. Patiëntveiligheid en medische technologie in de ziekenhuiszorg: een verkennende interviewstudie over het beleid voor een veilige toepassing van medische technologie, en risico’s en kansen voor patiëntveiligheid. Utrecht: Nivel, 2024. 46 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de inzichten van een verkennende interviewstudie naar patiëntveiligheid en medische technologie.

Dit verkennende onderzoek had als doel in kaart te brengen op welke wijze ziekenhuizen werken aan de veilige toepassing van medische technologie (beleid) en welke risico’s en kansen voor de patiëntveiligheid er nog worden gezien, om zo te komen tot aanknopingspunten voor het verder verbeteren van de patiëntveiligheid. Voor de studie zijn experts op het gebied van medische technologie geïnterviewd, namelijk klinisch fysici en leidinggevenden van de afdeling medische technologie. In 11 semigestructureerde interviews werden 14 experts uit 9 ziekenhuizen geïnterviewd. Hierbij is zowel gefocust op zorg die binnen het ziekenhuis wordt geleverd, als op ziekenhuisverplaatste zorg. De interviews zijn getranscribeerd, gecodeerd en gedurende een iteratief proces thematisch geanalyseerd.