Profile picture for user m.hellwich@nivel.nl
Marloes Hellwich, MSc
Hoofd Relatiebeheer Cluster Routine Zorgdata

Onderzoek

Binnen Nivel Zorgregistraties ben ik hoofd Relatiebeheer. Met het hele team zorgen we ervoor dat er voldoende data is om onderzoek mee te doen. Er worden contacten onderhouden met de verschillende zorgverleners en meer externe partijen. Intern zijn wij sparringpartners die graag meedenken in mogelijkheden tot onderzoek met de relaties. Daarnaast houd ik mij bezig met het aansturen van het team, maken van de planning en het bepalen van de prioriteiten.

Ik vind het belangrijk om met een fijn team die vanuit verbinding en eigen kracht samen de schouders eronder te zetten om te knallen voor mooie resultaten. Daarnaast vind ik een goede sfeer en openheid erg belangrijk.

CV

Career
Na het afronden van mijn onderzoeksmaster Medische Biologie ben ik aan de slag gegaan als coördinator van de teststraten bij GGD Hart voor Brabant. Ik was het aanspreekpunt voor de interne organisatie en de externe partijen. Aansturen team, testproces draaiend houden, bewaking kwaliteit & capaciteit, klachten en MIC afhandeling behoorden o.a. tot de taken.