Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022.

Heins, M., Bes, J., Weesie, Y., Davids, R., Winckers, M., Korteweg, L., Hellwich, M., Dijk, L. van, Knottnerus, B., Overbeek, L., Hasselaar, J., Hek, K., Vanhommerig, J. Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 175 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat een selectie van de gegevens gepubliceerd op de website, namelijk de tabellen over de zorg voor patiënten door de huisarts en welke gezondheidsproblemen vóórkomen in de bevolking (incidentie- en prevalentiecijfers van symptomen en ziekten) in het kalenderjaar 2022. Trendcijfers worden (indien beschikbaar) gegeven over de periode 2018-2022. Voor cijfers over andere disciplines en cijfers over multidisciplinaire zorg verwijzen we u naar de website.

Hoewel begin 2022 de laatste COVID-19 maatregelen vervielen, kunnen de jaarcijfers over morbiditeit en zorggebruik in de huisartsenpraktijk ook in 2022 mogelijk nog worden beïnvloed door gevolgen van (maatregelen rond) de COVID-19 pandemie. Zo kan uitgestelde zorg in ziekenhuizen bijvoorbeeld nog effect hebben hierop. Uit gegevens van 2021 bleek al wel dat de huisartsenzorg in grote lijnen weer op het niveau zat van voor de pandemie. In dit rapport vergelijken we de cijfers van 2022 daarom met het meest recente jaar (2021). Daar waar nog steeds verschillen zijn met voor de pandemie zal dit benoemd worden door een vergelijking te maken met de cijfers van 2019, het meest recente jaar voor de COVID-19 pandemie.