Profile picture for user s.markovic@nivel.nl
Sergueï Markovic
Project controller

Onderzoek

In mijn functie bied ik ondersteuning bij (complexe) projecten vanaf de acquisitiefase tot en met de financiële afhandeling. Mijn taken zijn:
• opstellen en beoordelen van de projectbegroting conform de voorwaarden van de financier(s) / subsidiegevers en interne voorwaarden;
• optreden als sparringpartner voor projectleiders, projectcontrollers en de coördinator project control;
• opstellen van dossiers ten behoeve van tussentijdse en eindcontroles en onderhouden van het contact met de accountant;
• bewaken van projectrisico's en uitvoering van interne controlemaatregelen.

Als projecten succesvol, binnen het gestelde budget en termijn, zijn afgerond, zorgt dit bij mij voor het YES-moment. Zeker als er tijdens een project wat tegenvallers en hobbels zijn gladgestreken.

CV