Onderzoek doen met het Nivel

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek op een thema in de gezondheidszorg. Wij kijken ernaar uit met u samen te werken, om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg!

Bij het Nivel doen we kwalitatief hoogstaand onderzoek, voor én samen met u!

Expertise, middelen, ervaring én enthousiasmeExpertise, middelen, ervaring én enthousiasme

Bij het Nivel beschikken we over een unieke combinatie van mensen, middelen, data, historie en ervaring om op een gedegen, snelle, efficiënte, complete en wetenschappelijke wijze onderzoek te doen.

Onze uiteenlopende groep onderzoekers heeft een schat aan kennis en ervaring in het doen van onderzoek binnen diverse expertisegebieden. Er lopen in totaal 14 thematische onderzoeksprogramma’s, waarin onze teams met experts veel van ons onderzoek uitvoeren. We beschikken bovendien over een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur met onze panels en registraties:

  • verschillende panels met zorggebruikers
  • een panel met verpleegkundigen en verzorgenden
  • onze zorgregistraties met data ontwikkeld uit de gegevens die onze - vele - deelnemende eerstelijns zorgverleners al jarenlang ter beschikking stellen aan het Nivel
  • onze beroepenregistraties, met allerlei data over diverse beroepsgroepen in de zorgverlening

Ten slotte beschikken we over een enorme hoeveelheid zorgdata, door de jaren heen verzameld en beschikbaar voor (vergelijkend) onderzoek.

Dit alles gekoppeld aan het enthousiasme van onze medewerkers maakt het Nivel een zeer geschikte partij om onderzoek mee te doen over een thema in de gezondheidszorg.

Uitgangspunten gegevensaanvraag

Het Nivel onderschrijft de FAIR-beginselen voor datamanagement, die staan voor Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar). Veel van de gegevens die het Nivel beheert gaan over mensen of zijn verkregen van mensen. Deze gegevens mogen onder bepaalde voorwaarden worden hergebruikt voor onderzoek. Bij aanvragen om gegevens voor nader onderzoek te gebruiken hanteert het Nivel de volgende uitgangspunten:

Elke gegevensaanvraag wordt getoetst volgens de procedure van de betreffende gegevensverzameling (meer informatie vindt u bij ieder panel en iedere registratie) of door het management van het Nivel.

Interesse? Neem contact met ons opInteresse? Neem contact met ons op

We kijken ernaar uit om met u samen te werken!

Voor algemene vragen over onderzoek van of met het Nivel kunt u ons hoofd van de Raad van Bestuur Cordula Wagner benaderen.

Voor meer specifieke onderzoeksvragen kunt u een van onze experts benaderen; zij worden genoemd bij het onderzoeksprogramma waarbinnen zij onderzoek doen (zie hieronder).

Als u voor uw onderzoek (direct) gebruik wilt maken van een van onze panels of registraties met zorgdata, kunt u de contactpersoon aldaar genoemd benaderen (zie hieronder).
 

De Nivel-onderzoeksprogramma's en hun programmaleiders op een rij:

Ronald Batenburg Nivel-onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg

Programmaleider: prof. dr. Ronald Batenburg

Tevens hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, Radboud Universiteit Nijmegen

Liset van Dijk Nivel-onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen

Programmaleider: prof. dr. ir. Liset van Dijk

Tevens hoogleraar Farmaceutisch Zorgonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Nanne Bos Nivel-onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Programmaleider: Nanne Bos, PhD

Liset van Dijk Nivel-onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg

Programmaleider: prof. dr. ir. Liset van Dijk

Tevens hoogleraar Farmaceutisch Zorgonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Lilian van Tuyl Nivel-onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Programmaleider: Lilian van Tuyl, PhD, MBA

Michel Dückers Nivel-onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen

Programmaleider: prof. dr. Michel Dückers

Tevens bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid, Rijksuniversiteit Groningen

Sandra van Dulmen Nivel-onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg

Programmaleider: prof. dr. Sandra van Dulmen

Tevens bijzonder hoogleraar Communicatie in de Gezondheidszorg, in het bijzonder in de eerste lijn, Radboud Universiteit Nijmegen

Anneke Francke Nivel-onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Programmaleider: prof. dr. Anneke Francke

Hoogleraar Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC

Roland Friele Nivel-onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg

Programmaleider: prof. dr. ir. Roland Friele

Tevens hoogleraar Sociaalwetenschappelijke Effecten van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg, Tranzo, Tilburg University

Judith de Jong Nivel-onderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing

Programmaleider: prof. dr. Judith de Jong

Tevens bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastrichtt 

Bart Knottnerus Nivel-onderzoeksprogramma Huisartsenzorg

Programmaleider: Bart Knottnerus, MA, PhD

Nivel-onderzoeksprogramma Infectieziekten in de Eerste Lijn

Programmaleider: dr. Foekje Stelma

Willemijn meijer Nivel-onderzoeksprogramma Paramedische Zorg

Programmaleider: Willemijn Meijer, PhD

Robert Verheij Nivel-onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Programmaleider: prof. dr. Robert Verheij

Tevens bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief, Tranzo, Tilburg University

Jany Rademakers Expertisegebied: Gezondheidsvaardigheden

Hoofd afdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers: prof. dr. Jany Rademakers

Tevens hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University

Cordula Wagner Expertisegebied Patiëntveiligheid

Projectleider: prof. dr. Cordula Wagner, tevens hoofd Raad van Bestuur van het Nivel

Tevens hoogleraar Patiëntveiligheid, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC


Onze panels en registraties met hun contactpersonen op een rij
 

Jeroen Hasselaar Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Contactpersoon: prof. dr. Jeroen Hasselaar

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt gegevens bij de eerstelijns zorgverleners en levert cijfers bij actuele vragen. Die informatie halen we uit gegevens die honderden zorgverleners, verspreid over het land, aan ons beschikbaar stellen. De verzamelde gegevens analyseren we en gebruiken we voor onderzoek. Organisaties en onderzoekers van buiten het Nivel kunnen op verzoek en tegen betaling ook gebruik maken van de gegevens.

Ronald Batenburg Nivel Beroepenregistraties in de Zorg

Contactpersoon: prof. dr. Ronald Batenburg

Nivel Beroepenregistraties in de Zorg monitort het Nivel de arbeidsmarkt en de loopbanen van vier belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten. Het Nivel kan voor u onderzoek uitvoeren over deze arbeidsmarkten en over beroepskrachtenplanning. Ook kunt u op maat steekproeven laten trekken en statistieken aanvragen over beroepenregistraties, bijvoorbeeld die van uw regio.

Sandra van Dulmen Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg

Contactpersoon: prof. dr. Sandra van Dulmen

Met de Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg laten we zien dat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt beter kan en beter moet. De opnames (video en audio) van geanonimiseerde observaties kunnen worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners en beleidsmakers.

Kim de Groot Nivel Panel Verpleging & Verzorging

Contactpersoon: Kim de Groot, PhD, RN

Als u onderzoek wilt doen naar de meningen en ervaringen van zorgverleners in de verpleging en verzorging over beroepsinhoudelijke onderwerpen of werkbeleving, dan kunt u gebruikmaken van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Onderzoek doen we aan de hand van vragenlijsten aan onze panelleden of subgroepen van panelleden. Ook kunnen we vragenlijsten en data-analyses ontwikkelen voor u.

Anne Brabers Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Contactpersoon: dr. Anne Brabers

Met dit panel kunt u onderzoek doen naar de ervaringen en meningen van burgers over een onderwerp binnen de gezondheidszorg. Dat kan onder de algemene bevolking of binnen specifieke subgroepen plaatsvinden. Het Nivel kan op verzoek van opdrachtgevers vragenlijsten ontwikkelen, versturen en verwerken. Ook hebben we de expertise om data te analyseren en die om te zetten in een rapportage. Ten slotte is het ook mogelijk om analyses te doen op materiaal dat eerder door ons is verzameld.

Juliane Menting Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Contactpersoon: dr. Juliane Menting

Dit panel bestaat uit ruim 4000 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening. Wij zetten het panel in voor het verzamelen van informatie over hun gezondheid, over hun ervaringen met zorggebruik, over de zorg en ondersteuning die ze krijgen en over de behoeften en mogelijkheden die ze hebben om te participeren in de samenleving.
U kunt panelleden  bevragen voor nieuw onderzoek of gebruikmaken van eerder verzamelde gegevens. We bieden ook ondersteuning bij het ontwikkelen van vragenlijsten, data-analyses en rapportages. Vragenlijsten kunnen gestuurd worden aan het hele panel of aan subgroepen.

Ellen Zonneveld Nivel Panel Samen Leven

Contactpersoon: Ellen Zonneveld, MSc

Dit panel bestaat uit ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten. Doel van onderzoek met het panel is het inzichtelijk maken van hun woonsituatie, van de gewenste en ontvangen ondersteuning, van hun persoonlijke behoeften en van de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.
We doen onderzoek aan de hand van vraaggesprekken thuis met mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en aan de hand van interviews en vragenlijstonderzoek met de naasten van deze mensen. Ook u kunt gebruikmaken van het panel voor het beantwoorden van onderzoeksvragen, of van onze verzamelde gegevens. Een programmacommissie beoordeelt verzoeken van derden om gebruik te maken van het panel.

Nivel Panel Mensen met een Longziekte

Contactpersoon: dr. Annette Scherpenzeel

Het Nivel verzamelt met de Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met een longziekte, kortweg de Longmonitor, informatie over de zorg- en leefsituatie van mensen met astma, COPD en zeldzame longziekten. Hiervoor maken we gebruik van het Nivel Panel van Mensen met een Longziekte. De resultaten van dit panelonderzoek zijn belangrijk voor het Longfonds, zorgverleners en -ondersteuners.
We gebruiken de Longmonitor voor het in kaart brengen van trends en veranderingen. Ook kunnen we de monitor gebruiken voor het beantwoorden van actuele vragen. Ook uw vragen. U kunt ons inzetten voor het gebruikmaken van de data die wij verzamelen, voor het uitvoeren van analyses of om zelf onderzoek doen met het panel.

Nanne Bos Methode Nivel Burgerplatform

Contactpersoon: Nanne Bos, PhD

Inzet van een Nivel Burgerplatform tijdens je onderzoek, is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken in de gezondheidszorg. Beleidsmakers en zorgverleners kunnen hun beleid en uitwerking daarvan in de praktijk verbeteren door burgers er actief bij te betrekken. In interactieve bijeenkomsten bediscussiëren burgers actuele gezondheidsvraagstukken die u aanlevert. Het Nivel brengt de verschillen en behoeften van burgers in kaart voor de opdrachtgever.

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Onderzoek doen met het Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-04-2024; geraadpleegd op 24-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/onderzoek-doen-met-het-nivel