Nieuws
29-03-2018

Aantrekkelijkheid van werken in de wijkverpleging

Verpleegkundigen in de wijkverpleging vinden het aantrekkelijk om zich te richten op preventie, het bevorderen van zelfredzaamheid en op contact met het netwerk van cliënten. Ook het wijkgericht werken en de contacten met professionals uit de domeinen wonen en welzijn vinden zij aantrekkelijk. Dit  blijkt uit een onderzoek onder deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs verschenen in een artikel in Health and Social Care in the Community.