Nieuws
18-08-2015

Autonome zorgverlener in de thuiszorg overweegt minder snel de zorg te verlaten

Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg die zelfstandig werken en zelf initiatieven kunnen nemen in hun werk zijn meer bevlogen en overwegen minder vaak de zorgsector te verlaten. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in International Journal of Nursing Studies.


In de zorg blijven
Verpleegkundigen en verzorgenden die een hoge mate van autonomie ervaren in hun werk denken er minder vaak over na om de zorgsector verlaten dan verpleegkundigen en verzorgenden die weinig autonomie ervaren. Een hoge mate van autonomie wil zeggen dat de zorgverlener op een zelfstandige manier werkt en vrij is om zelf initiatieven te ontplooien in het werk. De zorgverlener heeft invloed op de inhoud van de zorg en hoe de zorg georganiseerd wordt. Een autonome zorgverlener zoekt voor veel problemen zelf een oplossing.

Meer bevlogenheid
Dat autonome verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg minder vaak overwegen de zorg te verlaten heeft te maken met hun hogere bevlogenheid. Bevlogen zorgverleners voelen zich vitaal en energiek, zijn toegewijd en betrokken en gaan op in hun werk. Verpleegkundigen en verzorgenden die meer autonomie ervaren zijn meer bevlogen. De gedachte om met werk te stoppen komt dan minder snel op.
NIVEL-onderzoeker Erica Maurits: “Autonomie is extra belangrijk voor zorgverleners in de thuiszorg. Zij werken vaak één op één met hun cliënten en kiezen vaak voor de thuiszorg vanwege de flexibiliteit en onafhankelijkheid in het werk. Autonomie is dan ook een belangrijk aandachtspunt om zorgverleners te behouden voor de zorg. Positieve ontwikkelingen in dit kader zijn dat wijkverpleegkundigen sinds begin dit jaar de zorg zelf indiceren en dat het aantal zelfsturende teams in thuiszorgorganisaties groeit. ”

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder deelnemers van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. De vragenlijst is ingevuld door 262 verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg (respons 67%).
 
Subsidiënt
VWS