Nieuws
27-06-2014

Betere zorg bij delier met e-learning cursus

Na een e-learning cursus over delier gebruiken verpleegkundigen vaker een screeningsinstrument om patiënten met een hoog risico op delier te identificeren en nemen ze zo nodig vaker vervolgstappen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in BMC Geriatrics.


Een op de vier oudere patiënten (65+) krijgt tijdens een opname in het ziekenhuis een delier. Hierdoor moeten ze vaak langer in het ziekenhuis blijven en neemt de kans op overlijden toe. Delier is een plotselinge verwardheid, die zich uit in bijvoorbeeld achterdocht, hallucinaties of onrustig bewegen. De verwardheid is een bijverschijnsel van een lichamelijke ziekte – zoals een longontsteking – een operatie of uitdroging. Delier is echter lastig vast te stellen, waardoor het nogal eens voorkomt dat artsen en verpleegkundigen het niet herkennen of veronachtzamen. Een e-learning cursus voor verpleegkundigen blijkt de kwaliteit van de zorg voor oudere patiënten met een mogelijk risico op delier te verbeteren. Voordat de verpleegkundigen de e-learning cursus delier hadden gevolgd, screenden ze de helft van de patiënten op risico op delier, na de cursus was dat ruim 15% meer.
 
Kwetsbare ouderen
De e-learning cursus, die is ontwikkeld door Noordhoff Health, sluit aan op het ‘Kwetsbare ouderen’ programma, een van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ in de Nederlandse ziekenhuizen. Binnen dit thema wordt geprobeerd de kwaliteit van zorg voor mensen van zeventig plus te verbeteren. Het bevat onder meer aanbevelingen voor de zorg bij delier. Deze aanbevelingen zijn erop gericht delier sneller te herkennen door te screenen op risico’s. De e-learning cursus is gebaseerd op de landelijke richtlijnen voor delier. NIVEL-programmaleider prof. Cordula Wagner: “E-learning blijkt voor ziekenhuizen een waardevolle toevoeging te zijn op hun activiteiten om de kwaliteit van zorg voor oudere patiënten te verbeteren. Een doelgroep die deze extra aandacht, gezien zijn kwetsbaarheid, zeker verdient.”
 
Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in 18 ziekenhuizen. De ziekenhuisopnames van in totaal 3273 oudere patiënten zijn erin meegenomen.
 
Over Noordhoff Health
Noordhoff Health stelt zich ten doel producten en diensten te leveren gericht op het voortdurend ontwikkelen en bijhouden van kennis en competenties, zodat studenten en medewerkers in de zorg aantoonbaar bekwaam worden én blijven.
 
Subsidiënt
Ministerie van VWS
 
Samenwerkingspartner
Noordhoff Health
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.