Nieuws
03-06-2010

Bridgeproject brengt ouderen in beweging

Bridge- en beweegproject Denken en Doen helpt tegen eenzaamheid en zet ouderen in beweging.De helft van de Nederlanders beweegt onvoldoende. Terwijl voldoende dagelijkse beweging juist goed is voor gezondheid, zelfredzaamheid en welbevinden. Ouderen ontbreekt het echter nog al eens aan een sociaal netwerk om samen te bewegen, wat stimuleert om het vol te houden. Daarbij komt dat een miljoen Nederlandse ouderen aangeeft zich vaak eenzaam te voelen, met kans op depressie en lichamelijke inactiviteit. De laatste jaren zijn veel programma’s ontwikkeld om lichaamsbeweging te stimuleren. Eén van die programma’s specifiek voor ouderen (55+) dat zich richt op zowel eenzaamheid als op voldoende fysieke activiteit, is Denken en Doen.

Sociale netwerken
Denken en Doen wordt georganiseerd vanuit de Nederlandse Bridge Bond met als insteek het vormen van sociale netwerken van ouderen. Het bridgen is geen doel op zich, maar een middel om de mensen aan elkaar te binden en vervolgens beweegactiviteiten te stimuleren. Via wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur maken ouderen gedurende 1 jaar onder begeleiding kennis met bridge. Per project nemen ruim 50 mensen deel en in de lessen is veel aandacht voor de sociale contacten. De eerste lessen worden in wisselende samenstellingen gespeeld voor voldoende interactie. Wanneer de mensen elkaar al wat beter kennen, worden ze gestimuleerd gezamenlijk te bewegen. De mogelijke ‘beweegactiviteiten’ variëren van het aanbod van lokale verenigingen en instanties, tot wandel- en fietsroutes.

Enthousiast
Denken en Doen lijkt een positief effect te hebben op het bewegen van ouderen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het lijkt bovendien aannemelijk dat het project eenzaamheid vermindert door de sociale contacten of aansluiting bij een club of vereniging. Van de deelnemers is 27% van plan in de toekomst meer te blijven bewegen dan ze deden voor deelname aan Denken en Doen. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van NOC*NSF en de Nederlandse Bridge Bond.

Zinvol
NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: “Denken en Doen lijkt een zinvol project dat binnen iedere gemeente met relatief weinig inspanning kan worden ingezet.” Op dit moment wordt onderzoek met een controlegroep uitgevoerd naar de effecten van Denken en Doen bij een grotere groep deelnemers. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2010 verwacht.

Zie ook www.bridge.nl > bridge & samenleving