Nieuws
12-02-2009

Britse huisarts verdient het best

Terwijl de Europese en ook de Nederlandse huisarts de laatste twintig jaar (gecorrigeerd voor inflatie) minder is gaan verdienen, steeg het inkomen van de Engelse huisarts flink. Hij werd de best betaalde huisarts in Europa, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en de Universiteit Maastricht in BMC Health Services Research. 

Inkomensverschillen nemen toe
De Engelse huisarts heeft in de periode 2000-2005 een enorme inkomensstijging doorgemaakt en is daarmee de best betaalde huisarts in Europa geworden. De Europese huisartsen zijn, gecorrigeerd voor inflatie, in de jaren tachtig en negentig minder gaan verdienen. Vanaf 1995 gaat het inkomen weer omhoog. De Belgische huisartsen verdienen het minst, de Duitse en sinds 2005 de Engelse het meest. De Nederlandse huisartsen werden tot 1990 beter betaald, maar gingen in 1995 fors achteruit. Tussen 2000 en 2005 zijn ze wel weer flink in inkomen vooruit gegaan en ze zitten nu op het Europese gemiddelde. Ook de verschillen in inkomen tussen de huisartsen in de verschillende Europese landen zijn ten opzichte van 1975 toegenomen. De kloof tussen de best verdienende huisarts en de Belgische huisarts – die nog steeds onderaan staat in de inkomensrangorde – is groter dan ooit.

Inkomsten, praktijkkosten en omzet
Onderzoekers van het NIVEL en de Universiteit Maastricht keken naar de inkomensontwikkeling tot 2005 van huisartsen in acht Europese landen: Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Finland, Frankrijk en Engeland. In de landen waar de huisarts zelfstandig ondernemer is (Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland) gaat de helft van de omzet op aan praktijkkosten, ongeacht de hoogte van de omzet. De andere helft is inkomen. Het aantal patiënten per huisarts kan tussen de landen aanzienlijk variëren. Franse huisartsen hebben gemiddeld 622 patiënten, Nederlandse 2500. Per patiënt verdienen huisartsen in België het minst en in Duitsland met ruim drie keer zoveel, het meest. In landen met relatief veel huisartsen zijn de inkomsten per uur lager. De Belgen hebben het laagste uurinkomen, de Denen met ongeveer drie keer zoveel het hoogste.

Wat is het succes van de Engelse huisartsen
Herzieningen van het gezondheidszorgsysteem, zoals in Frankrijk, Engeland en de stelselwijziging in Nederland, zijn vaak van invloed op het inkomen van de huisartsen. In Engeland is een begin gemaakt met het belonen van huisartsen op kwaliteit en samenstelling van de patiëntenpopulatie in de praktijk. Terwijl vroeger werd gekeken naar algemene bevolkingskarakteristieken, wordt nu voor de financiering van huisartsen gekeken naar hun patiëntenpopulatie. Er wordt rekening gehouden met het aantal ouderen en chronisch zieken in de praktijk, of de praktijk in de stad of op het platteland ligt, of in een achterstandsgebied.

Preventie
De Engelse huisartsen worden verder extra beloond voor preventie: het aantal vaccinaties, uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker, enzovoort. Negentig procent van de Engelse huisartsen voldoet aan die nieuwe beloningscriteria, wat bijdraagt aan hun hoge inkomen. NIVEL-onderzoeker Madelon Kroneman: “Kennelijk is in Engeland een kwaliteitsslag gemaakt of is de lat te laag gelegd waardoor alle huisartsen de gestelde doelen kunnen halen. De toename in inkomen is op dit moment onderwerp van discussie in Engeland, waardoor te verwachten is dat het inkomen niet verder zal stijgen. De Engelse huisartsen zijn bij de wijziging van het financieringssysteem in ieder geval heel succesvol geweest in de onderhandelingen over hun inkomen. Of dit ook in de Nederlandse situatie het geval is, moet nog blijken uit de evaluatie van het nieuwe zorgstelsel.”

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.