Nivel: Burgerplatform laat burgers meediscussiëren over complexe zorgvraagstukken
Nieuws
19-09-2017

Burgerplatform laat burgers meediscussiëren over complexe zorgvraagstukken

Om burgers te betrekken bij discussies over complexe vraagstukken in de zorg heeft het Nivel een pilot gedaan met het Burgerplatform. Het idee is om een platform te starten van een groep burgers die regelmatig deelneemt aan interactieve bijeenkomsten over een actuele kwestie in de zorg. De eerste tweedaagse bijeenkomst met 20 deelnemers verliep succesvol.

Een breed gedeelde overtuiging in de zorg is dat beslissingen in beleid en praktijk beter worden door patiënten actief te betrekken. De patiënt moet centraal staan. Maar sommige zorgvraagstukken zijn zo complex of abstract dat burgers er niet makkelijk een mening over kunnen vormen. Een vragenlijst, interview of groepsgesprek levert dan te weinig informatie op. Onderzoekers van het Nivel ontwikkelden een nieuw platform waarbij burgers beter gehoord kunnen worden en kunnen meediscussiëren over ingewikkelde zorgvraagstukken.

Meerwaarde Burgerplatform
Uniek aan de bijeenkomsten van het Burgerplatform is dat deelnemers uitgebreide informatie krijgen over een vraagstuk via één of meer presentaties van experts. Via groepsopdrachten worden ze meegenomen in de discussie. Deelnemers krijgen zo een completer beeld van een zorgvraagstuk en kunnen een geïnformeerde positie innemen.Bijzonder is ook dat het om een bestaande groep gaat die vaker bij elkaar komt.
Doel van het Burgerplatform is niet om consensus te bereiken over een onderwerp, maar  juist om de diversiteit in meningen en behoeften van burgers in kaart te brengen.

Nivel-onderzoeker Michelle Hendriks is benieuwd naar de resultaten van toekomstige bijeenkomsten: ‘We hebben nu ervaring opgedaan in een tweedaagse bijeenkomst en ook met een paar kortere bijeenkomsten. Zowel de deelnemers als betrokken onderzoekers waren enthousiast. We willen een panel van 100 tot 150 burgers installeren waaruit we steeds groepen van 20 werven voor bijeenkomsten. Partijen in de zorg kunnen hier dan gebruik van maken en samen met het Nivel een Burgerplatform organiseren. Dit kan gaan over hele verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan waar begint en stopt de eigen verantwoordelijkheid in de zorg, de meerwaarde en mogelijkheden van e-Health, solidariteit in de zorg en meer’.

Eerste bijeenkomst succesvol
De eerste bijeenkomst van het Burgerplatform ging over de vraag welke informatie mensen willen krijgen over zorg en gezondheid en welke informatie op internet te vinden zou moeten zijn. De deelnemers hadden een sterke behoefte aan een centrale website met daarop verwijzingen naar betrouwbare informatie over de zorg en gezondheid. Informatie op internet hoeft niet gedetailleerd te zijn. De deelnemers gaven aan dat ze eerst op zoek gaan naar medisch-inhoudelijke informatie over een aandoening en daarna pas naar patiëntverhalen. Doordat deze patiëntverhalen vaak negatief zijn, schrikken de verhalen vaak af in plaats van dat ze mensen geruststellen.

De bijeenkomst is succesvol verlopen. De groep deelnemers was divers, de sfeer in de groep was goed, en iedereen deelde zijn of haar meningen en visie. Er deden 20 burgers mee aan de tweedaagse bijeenkomst. De deelnemers zijn benaderd via het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.  

Gegevensverzameling

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.