Nieuws
27-01-2009

Check up: Total Body Scan of gewoon naar de huisarts?

Ongeveer een kwart van de huisartsen zegt patiënten actief op te roepen voor preventieve metingen voor hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekte. En bijna alle huisartsen doen dit soort metingen als mensen met een groot risico, door erfelijke aanleg, overgewicht en roken, op het spreekuur komen. Huisartsen zijn ín voor preventie: het preventieconsult komt eraan.APK bij de huisarts
Preventie is hot. We willen ziekten niet meer alleen genezen, maar liever voorkomen of uitstellen. Commerciële bedrijven adverteren met Total Body Scans of een Lichaams-APK en ook de overheid heeft preventie door maatregelen voor leefstijl, voeding en beweging hoog op de agenda staan. Omdat de drempel naar de huisarts laag is, kan deze een belangrijke rol spelen in preventie. De huisartsenorganisaties NHG en LHV werken daarvoor samen met de Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds, en Nierstichting Nederland. Deze drie organisaties hebben een cardiometabole module laten ontwikkelen om mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierziekten op te sporen. Deze module is een belangrijk onderdeel van het preventieconsult dat wordt ingevoerd in de huisartsenpraktijk.

Risicofactoren
Met subsidie van deze drie gezondheidsfondsen onderzocht het NIVEL de houding van huisartsen in Nederland ten opzichte van preventie en het preventieconsult. Huisartsen staan vooral positief tegenover preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierziekten, blijkt uit het onderzoek. Voor preventie van kanker en psychische problemen is nog wat minder belangstelling. Huisartsen doen vooral preventieve metingen naar aanleiding van leeftijd en risicofactoren zoals erfelijke aanleg, overgewicht en roken.

Praktijkondersteuner
Bij preventie houden huisartsen nog wel veel in eigen hand. Ze hoeven niet alles zelf te doen. Veel preventieve taken kunnen worden overgenomen door een praktijkondersteuner en huisartsen kunnen patiënten ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut of bijvoorbeeld voor het stoppen met roken naar de GGD.

Onderzoeksmethode
Voor het onderzoek stuurden de onderzoekers een vragenlijst aan 1100 huisartsen. De gegevens zijn gebaseerd op 330 vragenlijsten die ingevuld zijn teruggestuurd. De respondenten vormen een goede afspiegeling van alle huisartsen in Nederland.

Subsidiënten