Nieuws
20-04-2015

E-health moet uitnodigen tot gebruik

Een videoverbinding met de wijkverpleegkundige, de bloedsuikerspiegel of het zuurstofgehalte in het bloed doorgeven aan de huisarts via internet; als ouderen de voordelen zien of er al mee bekend zijn, zullen ze er sneller gebruik van maken, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in BMC Health Services Research.


Ouderen staan over het algemeen welwillend tegenover e-health. Voor ongeveer een kwart zal het problemen opleveren doordat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van internet of geloven dat dit heel moeilijk is. Waarschijnlijk zal e-health sneller geaccepteerd worden als gebruikers goed zijn geïnformeerd over de voordelen, en als ze kunnen oefenen met e-health applicaties. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Je moet ze eigenlijk verleiden, laten zien hoe het werkt en ze een tijdje de gelegenheid geven het uit te proberen, zodat ze merken hoe gemakkelijk het te gebruiken is en dat ze er echt wat mee opschieten. Vooral mensen met een lagere opleiding en mensen zonder ervaring met internet zouden speciale aandacht moeten krijgen.”
 
e-Toekomst
In de toekomst zullen steeds meer oudere mensen de vraag krijgen zorg via internet te laten verlenen. Bijvoorbeeld via telecare, waarbij een zorgverlener via een beeldverbinding op internet contact met ze heeft. De vraag is of oudere mensen wel op deze zogeheten e-health applicaties zitten te wachten. Zouden ze die willen gebruiken? Het NIVEL probeerde inzicht te krijgen in de intenties van 57-plussers om e-health toepassingen te gebruiken.
 
Positief
Anke de Veer: “De meerderheid van degenen die straks wellicht te maken krijgen met e-health toepassingen verwacht dat deze makkelijk te gebruiken zijn. Zij verwachten ook dat contact met zorgverleners makkelijker wordt en dat ze met e-health mogelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Waar vooral twijfels over zijn is of contact via het internet prettig is en of de toepassingen goed werken.”
 
Vraagstelling
In het onderzoek is nagegaan wanneer mensen bereid zijn om e-health te gebruiken. Toegespitst op de verwachting dat e-health ze kan helpen, hoe gemakkelijk ze denken dat e-health toepassingen te gebruiken zijn, hun vaardigheid op internet en de computer, en op de overtuigingen van anderen in hun omgeving. Voor het onderzoek vulde een random steekproef van ruim duizend mensen tussen de 57 en 77 uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg een vragenlijst in. In dit panel verzamelt het NIVEL informatie onder de algemene bevolking in Nederland over de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit bijna 12.000 mensen van 18 jaar en ouder.
 
Subsidiënt
Ministerie van VWS
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.