Nieuws
27-03-2014

Effect van veranderingen in langdurige zorg

Het NIVEL brengt een rapport uit over het monitoren van de veranderingen in de langdurige zorg. De publicatie biedt een inventarisatie van de indicatoren en instrumenten die er zijn en nog nodig zijn om de ontwikkelingen in de langdurige zorg te volgen, en van de ‘witte vlekken’.


De langdurige zorg gaat veranderen. De doelstelling van de overheid is ervoor te zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening – lichamelijk, verstandelijk of psychisch – kwalitatief goede zorg beschikbaar is tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten. Daarbij wordt uitgegaan van wat mensen nog wél kunnen in plaats van wat ze níet kunnen. Voor hulp en ondersteuning spreken mensen eerst hun eigen sociale netwerk en financiën aan. Maar wie niet meer voor zichzelf kan zorgen krijgt altijd zorg, en voor de meest kwetsbaren is er zorg beschikbaar in een instelling.
 
Zelfredzaamheid
Om de effecten van deze beleidsdoelstelling ook buiten de muren van zorginstellingen te kunnen volgen, zijn behalve indicatoren voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning, ook indicatoren nodig over autonomie, zelfredzaamheid en algeheel welbevinden. Op dit moment zijn die nog onvoldoende beschikbaar. Ook voor de betrokkenheid in de samenleving moeten nieuwe indicatoren worden ontwikkeld en gemeten, stellen de onderzoekers. Een nieuw afzonderlijk meetsysteem is niet nodig, wel moet er een ‘regisseur’ komen die de diverse meetgegevens bundelt.
 
Fijnmazig
NIVEL-onderzoeker José Peeters: “Het belangrijkste is, dat we straks na kunnen gaan wat de effecten van deze veranderingen zijn op individuele burgers, cliënten en patiënten. Maar dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Dus is er behoefte aan een fijnmazig inzicht in de werking van het beleid op verschillende niveaus en bij onderscheiden groepen. Die vragen moeten nauwkeuriger worden uitgewerkt in een samenhangend onderzoeksprogramma, waarbij het monitoren een centrale rol speelt maar er ook additioneel onderzoek wordt uitgevoerd. Want effecten constateren is één ding, maar je wilt ook weten waardoor die effecten soms wel en soms niet optreden.”
 
Syntheses en overzichten
Het NIVEL brengt regelmatig kennissyntheses en overzichtsstudies uit van de beschikbare kennis over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in de zorg. Deze overzichten en syntheses bieden beleidsmakers in de zorg informatie om hun beleidskeuzes op te baseren. Dit voorjaar richt het NIVEL zich op de langdurige zorg. Binnenkort verschijnen nog de kennissynthese ‘De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen’ en de overzichtsstudie ‘Ouderen van de toekomst’.
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.