Nieuws
17-04-2012

Eigen bijdrage GGZ vooral barrière bij laag inkomen

Vooral mensen met de laagste inkomens en opleiding zeggen door de eigen bijdrage minder gebruik te gaan maken van de tweedelijns GGZ. Niet de mensen met minder ernstige psychische problemen. 


Per 1 januari 2012 betalen volwassenen voor zorg in de tweedelijns GGZ een eigen bijdrage van 200 euro per kalenderjaar. Om na te gaan hoe cliënten hierop zouden reageren, vroeg GGZ-Nederland cliënten van tweedelijns GGZ-instellingen eind 2011 een online enquête in te vullen. Daarin konden ze aangeven of ze evenveel, minder of geen gebruik meer zouden maken van tweedelijns GGZ bij een eigen bijdrage van 200 euro. Ook konden ze aangeven wat ze zouden doen bij een eigen bijdrage van 100 euro of 420 euro. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) analyseerde de data en publiceert de bevindingen in een rapport.
 
Minder tweedelijns GGZ
Bij een eigen bijdrage van 200 euro geeft 40% aan geen tweedelijns GGZ meer te gebruiken, 30% geeft aan minder te gaan gebruiken en bij 30% blijft dit hetzelfde. Bij een geringere eigen bijdrage zou 20% geen gebruik meer maken en zou dit bij 54% hetzelfde blijven. Bij een grotere eigen bijdrage zou 72% geen gebruik meer maken van tweedelijns GGZ en zou het bij slechts 13% hetzelfde blijven.
 
Laag inkomen, ernstige problematiek
Vooral de mensen met een laag inkomen en een lage opleiding geven aan dat ze geen of minder gebruik van zorg gaan maken. Er bestaat enig verschil tussen mensen met verschillende aandoeningen. Mensen met schizofrenie zijn minder geneigd geen of minder gebruik van zorg te gaan maken dan mensen met verslavingsproblemen. Mensen met ernstige klachten of die aangeven dat de zorg die ze krijgen op dat moment noodzakelijk is, geven in dezelfde mate aan minder zorg te gaan gebruiken door de eigen bijdrage als mensen die hun klachten niet zo ernstig of de zorg niet noodzakelijk vinden. NIVEL-programmaleider prof. dr. Peter Verhaak: “Dit betekent dat niet de mensen met lichte problemen maar de mensen met weinig geld van tevoren inschatten dat ze de zorg gaan mijden.”
 
Subsidiënt en samenwerkingspartner
- GGZ-Nederland
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.