Nieuws
01-06-2018

Ervaringen met de zorg en het zorgkantoor verbeterd

Cliënten en hun naasten zijn over het algemeen tevreden over de geleverde zorg en over de dienstverlening van het zorgkantoor. De waardering is hoger in 2017 dan een jaar daarvoor. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek onder 273 cliënten van het CZ zorgkantoor en hun naasten.

Ouderen en naasten die gebruik maken van de diensten van het zorgkantoor geven een 7,9 als rapportcijfer. En de zorg zelf wordt gewaardeerd op een 7,9 (intramuraal) of een 8,0 (zorg thuis). De bevindingen in 2017 laten een ontwikkeling zien in de goede richting: ervaringen met de zorg en met het zorgkantoor zijn over het algemeen beter dan in 2016. Een mogelijke verklaring kan zijn dat CZ zorgkantoor en andere organisaties in de langdurige zorg er steeds beter in slagen de dienstverlening aan cliënten en naasten goed vorm te geven in het hervormde stelsel.

Tegelijkertijd onderstrepen de resultaten dat CZ zorgkantoor vanuit cliëntperspectief slechts één van de vele schakels is in de langdurige zorg en voor vele cliënten nog altijd onbekend. Om de zorg zelf en het proces van het verkrijgen van zorg verder te verbeteren is samenwerking tussen betrokken partijen cruciaal.

Zorgkantoor als bemiddelaar
Het zorgkantoor voert een deel van de langdurige zorg uit door zorginkoop. Daarnaast doen ze betalingen aan zorginstellingen namens cliënten en treedt het kantoor geregeld op als intermediair tussen cliënt en zorginstelling. CZ zorgkantoor doet dit in de regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg.

Uit een onderzoek onder cliënten van CZ zorgkantoor in 2016 bleek dat het  zorgkantoor nauwelijks werd gezien als informatiebron en dus ook niet als bemiddelaar. Tegelijkertijd hadden cliënten en naasten wel moeite om hun weg te vinden in het hervormde stelsel. Maar wanneer ze contact hadden gehad met het Zorgkantoor vonden ze dit heel behulpzaam.

Methode onderzoek
Dit onderzoek betreft een herhaalmeting met een vragenlijst die in 2016 is ontwikkeld (de Boer en Damen, 2017). 273 respondenten vulden de vragenlijst begin 2018 in en de resultaten werden vergeleken met de meting in 2016. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van CZ zorgkantoor en richtte zich op ouderen die zorg in natura ontvingen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.