Europees netwerk van kankerzorgcentra beoogt gelijke toegang tot de beste kankerzorg voor alle EU-inwoners
Nieuws
22-09-2021

Europees netwerk van kankerzorgcentra beoogt gelijke toegang tot de beste kankerzorg voor alle EU-inwoners

Mensen die kanker krijgen hebben niet overal in Europa een gelijke kans op genezing of overleving. De Europese Unie (EU) wil daarom een Europees netwerk opzetten van centra die kankerzorg bieden op basis van de meest recente inzichten en richtlijnen en ook zelf wetenschappelijk onderzoek doen. Dergelijke centra zijn op dit moment nog ongelijk verspreid over Europa. Dit blijkt uit onderzoek van het EUHealthSupport Consortium, geleid door het Nivel, dat onderzoek doet in het kader van de Horizon Europe Missie tegen Kanker.

In het EUHealthSupport Consortium werkt het Nivel samen met Europese partnerinstituten aan het ondersteunen van de Europese Commissie op verschillende beleidsterreinen. Een van de activiteiten is het ondersteunen van de EU Missie tegen Kanker. 

In bijna elke lidstaat minstens één centrum dat in het Europese netwerk zou passen

Uit de quickscan die het Nivel uitvoerde, blijkt dat in vrijwel alle lidstaten van de EU minstens één centrum is dat (op termijn) deel zou kunnen uitmaken van het beoogde Europese netwerk. Wel zijn in de meeste landen nog maar weinig van dergelijke centra of zijn ze alleen in enkele grote steden te vinden.

Volgende stap: landelijke infrastructuren optimaliseren en integreren in Europees netwerk

De Europese Commissie gaat samen met de lidstaten kijken hoe binnen de landen zelf een goede infrastructuur kan worden opgezet en hoe deze landelijke structuren in een Europees netwerk kunnen worden geïntegreerd.

Over het onderzoek

Een onafhankelijke commissie van internationale experts (Cancer Mission Board) bepleit het opzetten van een Europees netwerk van centra die kankerzorg van hoge kwaliteit bieden op basis van de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, zodat alle inwoners van de EU gelijke toegang hebben tot de beste kankerzorg. Het EUHealthSupport Consortium verkende voor de Europese Commissie in welke EU-lidstaten dergelijke centra al bestaan en of er kankercentra zijn die wellicht in de toekomst onderdeel kunnen gaan uitmaken van het beoogde Europese netwerk.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.