Europees onderzoek brengt geleerde lessen over surveillancesystemen voor infectieziekten in kaart
Nieuws
05-04-2022

Europees onderzoek brengt geleerde lessen over surveillancesystemen voor infectieziekten in kaart

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat het signaleren van infectieziekten en het rapporteren van actuele gegevens cruciaal zijn voor het voorkomen of bestrijden van de ziekte. In Europa zijn diverse surveillancesystemen opgezet die de bron van uitbraken opsporen en trends in de tijd volgen. Het Nivel doet, in samenwerking met het RIVM, onderzoek naar de opzet en implementatie van integrale surveillancesystemen binnen de EU. Wat ging er goed, en wat kan de volgende keer beter? Zo wordt het duidelijk hoe de systemen het best kunnen worden ingericht.

Een integraal surveillancesysteem combineert gegevens uit verschillende databronnen — bijvoorbeeld ziekenhuisgegevens met gegevens uit de huisartspraktijk — om zodoende de bron van infectieziekten tijdig op te sporen en aan te pakken.

Van elkaar leren

Door te onderzoeken hoe verschillende EU-landen integrale surveillancesystemen opzetten en implementeren, kunnen we tot gezamenlijke geleerde lessen komen. Met de uitkomsten kunnen beleidsmakers nieuwe surveillancesystemen beter inrichten en de huidige verbeteren voor toekomstige uitbraken. Hiermee kunnen zij tijdig en effectief maatregelen nemen tegen corona en andere infectieziekten.

Ilgin Arslan

De coronapandemie laat zien dat het belangrijk is om een integraal surveillancesysteem te hebben dat tijdig kan signaleren hoe een pandemie zich ontwikkelt. Dit helpt beleidsmakers gerichte maatregelen te treffen die aansluiten bij de laatste ontwikkelingen.Ilgin ArslanOnderzoeker Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Gezond zijn en gezond blijven

Een integrale surveillance van infectieziekten draagt bij aan een goede volksgezondheid. Een goede volksgezondheid is een randvoorwaarde voor het functioneren van de samenleving. Hiermee past dit onderzoek in het vinden van oplossingen voor de uitdaging ‘Gezond zijn en gezond blijven’ waar we als samenleving voor staan. Deze uitdaging is een van de vier thema’s waar het Nivel de komende tijd met zijn onderzoek op focust, als onderdeel van de Onderzoeksagenda 2022-2024.

Het onderzoek

Met een literatuuronderzoek verkennen we de eerdere ervaringen met het implementeren en opzetten van integrale surveillancesystemen voor infectieziekten. Daarnaast bekijken we hoe verschillende EU-lidstaten de systemen opzetten. Dit doen aan de hand van vragenlijstonderzoek en het organiseren van webinars. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het EUHealthSupport Consortium, waarin het Nivel samenwerkt met andere Europese partnerinstituten om ondersteuning te bieden aan de Europese Unie en DG SANTE (Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselkwaliteit) op verschillende beleidsterreinen.

Meer weten over onze uitdaging ‘Gezond zijn en gezond blijven’?
Met de nieuwe Onderzoeksagenda 2022-2024 focust het Nivel op vier maatschappelijke uitdagingen, een ervan is de uitdaging ‘Gezond zijn en gezond blijven’. Bekijk de video waarin Jeroen Hasselaar, afdelingshoofd eerstelijnszorg, deze maatschappelijke uitdaging toelicht.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.