Nieuws
18-12-2003

Fysio- en oefentherapie helpt vaak snel

Vier van de vijf patiënten sluiten de behandeling van de fysiotherapeut af met een gunstig resultaat. Bij 55 procent van de patiënten bestaat de behandeling uit minder dan tien zittingen. Het merendeel van de behandelingen (90%) wordt binnen zes maanden afgesloten.Een oefentherapeut Mensendieck sluit 80% van de behandelingen binnen zes maanden af, bij oefentherapie Cesar is dat ongeveer 72%. Tussen de afzonderlijke zittingen bij beide oefentherapieën zit meer tijd, waardoor de behandeling over een langere periode gespreid wordt.
Ongeveer de helft van de patiënten die langer behandeld worden dan zes maanden, heeft een chronische aandoening die recht geeft op gedeeltelijke vergoeding, ook na 1 januari 2004 als de oefentherapieën en fysiotherapie ‘uit het ziekenfonds’ gaan. De andere helft is na 1 januari zelf verantwoordelijk voor de kosten. Deze laatste groep heeft aandoeningen als: lage rugklachten, nekklachten, schouderklachten en hyperventilatie.

Dit blijkt uit het Jaarboek 2003 van het NIVEL project Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ), waarvoor de gegevens verzameld zijn tussen april 2001 en mei 2003. Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoek onder fysiotherapiepraktijken (12.000 geregistreerde patiënten), praktijken voor oefentherapie Mensendieck (3.600 geregistreerde patiënten) en praktijken voor oefentherapie Cesar (4400 geregistreerde patiënten.) Zij leverden aan het NIVEL maandelijks geautomatiseerde zorggegevens over de behandeling. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen.

Meer resultaten zijn te vinden in de drie deelrapporten, voor elke beroepsgroep één.
Dezelfde cijfers kunt u op internet vinden op de LIPZ-website.

Download het LIPZ jaarboek Beroepsgroep Fysiotherapie 
Download het LIPZ jaarboek Beroepsgroep Oefentherapie-Mensendieck
Download het LIPZ jaarboek Beroepsgroep Oefentherapie Cesar

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.