Nieuws
15-01-2014

Gezondheidszorgonderzoek kent eigen beoordelingscriteria

Wetenschappelijk onderzoek wordt tot nu toe vooral beoordeeld op wetenschappelijke impact. In toenemende mate is ook maatschappelijke impact van belang. Gezondheidszorgonderzoek vraagt om een eigen invulling van maatschappelijke impact, breder dan bij biomedisch onderzoek. Het moet dan ook op andere criteria worden beoordeeld, betogen onderzoekers van het NIVEL en instituten uit Malta, Finland, Engeland, Duitsland, België en Noorwegen in het tijdschrift Eurohealth international


De effectiviteit van biomedisch onderzoek wordt vaak gemeten in patenten en economische spin-off, waaraan je kunt aflezen hoe deze kennis het doet in de markt. Zo zet ook het Europese programma ‘Horizon 2020’ in op het scheppen van banen en stimuleren van economische groei door wetenschappelijk onderzoek. Op gezondheidszorgonderzoek zijn deze beoordelingscriteria echter veel minder van toepassing.
 
NIVEL-onderzoeker Johan Hansen: “De doelstellingen van Horizon 2020 vinden wij te mager. Er wordt steeds meer gekeken naar patenten, producten en spin-off van onderzoek, maar gezondheidszorgonderzoek is nauwelijks te patenteren en dat moet je ook niet willen. Wel kun je beleidsmakers en overheid inzicht bieden in de gevolgen van hun keuzes, of laten zien hoe de gezondheidszorg ervoor staat, bijvoorbeeld in termen van het aantal artsen dat beschikbaar is of de mate waarin ziekenhuizen veilig werken. Een deel van deze kennis is ook heel bruikbaar voor het algemene publiek, bijvoorbeeld bij de keuze van een ziekenhuis of zorgverzekeraar. Als je de effectiviteit van dit onderzoek wil meten moet je dus nagaan hoe het wordt gebruikt door beleidsmakers, zorgverleners, overheid en zorggebruikers.”
 
Het artikel in Eurohealth international is onderdeel van de activiteiten van een netwerk van gezondheidszorgonderzoekers (Health Services Research), waarvan het NIVEL trekker is. Zo worden er op Europees niveau voorbeelden verzameld van gezondheidszorgonderzoek met maatschappelijke impact om tot een betere definiëring van die impact te komen. Begin 2014 verschijnt een policy brief waarin hun bevindingen worden samengevat. Daarnaast voert het NIVEL ook intern een zelfevaluatie uit van haar maatschappelijke impact, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breder raamwerk om impact vast te stellen.

Zie ook www.healthservicesresearch.eu

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.