Nieuws
22-12-2014

Handreiking meetinstrument voor gezondheidsuitkomsten van zorg

Bij de metingen van kwaliteit van zorg zijn Patient Reported Outcome Measures, kortweg PROMs, in opkomst. Deze vragenlijsten meten de uitkomsten van zorg zoals patiënten die ervaren. Het NIVEL schreef in samenwerking met Zorginstituut Nederland een handreiking voor onderzoekers, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die met dit type meetinstrument kwaliteit van zorg willen meten.

 
Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn een type instrument dat vastlegt wat een patiënt met de zorg is opgeschoten: de gezondheidswinst, bijvoorbeeld of een patiënt na een heupoperatie weer beter kan traplopen. Deze vragenlijsten worden door patiënten zelf ingevuld. Ze bestaan al enkele decennia, maar het gebruik hiervan als kwaliteitsindicator is relatief nieuw.
 
Zorginstituut Nederland heeft een Register waarin het meetinstrumenten plaatst. Als een meetinstrument daarin is opgenomen, voldoet het aan de eisen van het toetsingskader van het instituut en is het te gebruiken om kwaliteit van zorg te meten. Het NIVEL en Zorginstituut Nederland schreven een handreiking als vertaalslag van het toetsingskader van het instituut naar de wetenschappelijke literatuur over PROMs, bedoeld voor onderzoekers en partijen in de zorg die PROMs willen gebruiken als kwaliteitsindicator.
 
NIVEL-onderzoeker Dolf de Boer: “De handreiking biedt een globaal overzicht van stappen en een meer gedetailleerde uitwerking daarvan voor de geïnteresseerde lezer. Partijen in de zorg die PROMs willen gebruiken voor het meten van kwaliteit kunnen dit als vertrekpunt nemen voor de interactie met experts.”
 
PROMs kunnen bijdragen aan transparante zorg, waardoor zorgverzekeraars op basis van geleverde kwaliteit zorg kunnen inkopen en patiënten voor zorg kunnen kiezen. Zorgaanbieders krijgen door de metingen inzicht in de effectiviteit van hun behandeling.

Subsidiënt
Zorginstituut Nederland

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.