Nieuws
27-10-2014

Huisartsopleiding levert nog steeds tevreden artsen af

De huisartsen-in-opleiding en recent afgestudeerde huisartsen zijn op veel punten tevreden over de huisartsopleiding. Net als in 2011 geven zij aan onderdelen vaak een rapportcijfer 7 of hoger. Over een aantal aspecten zijn ze nu zelfs iets meer tevreden dan in 2011. 


Huisartsen-in-opleiding en recent afgestudeerde huisartsen geven een hoge waardering aan de mate waarin huisartsopleiders een goede leeromgeving creëren, ze ruimte bieden om zelfstandig te werken en zelfstandig leren stimuleren. Ook is er een hoge waardering voor de frequentie van de ‘leergesprekken’ met de huisartsopleiders en de aandacht voor de competentiegebieden ‘medisch handelen’, ‘professionaliteit’ en ‘samenwerken’ tijdens vrijwel alle opleidingsonderdelen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is gesubsidieerd door de SBOH, werkgever van artsen in opleiding.
 
Communicatie en organisatie
Er zijn echter ook verbeterpunten. De mate waarin tijdens het onderwijs aandacht wordt besteed aan verschillende aspecten van de ‘organisatie van de praktijk’ zoals onderhandelen met zorgverzekeraars of personeelsmanagement, beoordeelt slechts 30% als voldoende. Dat is weliswaar iets hoger dan in 2011, maar nog steeds erg laag. Verder is de frequentie van formele leermomenten – zoals het nabespreken van een consult op video – vaak minder dan één keer per week, vooral in de klinische stage. Ook zien de huisartsen-in-opleiding en recent afgestudeerde huisartsen vaak niet de toegevoegde waarde van het leerplan.
 
Kwaliteitsmeting
De kwaliteit van de huisartsopleiding is begin 2014 gemeten door alle huisartsen-in-opleiding van dat moment, en de in 2012 en 2013 afgestudeerde huisartsen te benaderen met een vragenlijst. Dit sluit aan bij onderzoeken van het NIVEL uit 2005, van Huisartsopleiding Nederland uit 2009 en van het NIVEL in 2011. Negenenvijftig procent van alle huisartsen-in-opleiding en 48% van de afgestudeerde huisartsen vulde de enquête in. De enquête biedt inzicht in de kwaliteit van de huisartsopleiding in Nederland als geheel en in de kwaliteit van elk van de acht universitaire opleidingsinstituten. Zo levert het onderzoek ook inzicht in de ‘best practices’ per deelgebied van de opleiding. Dat biedt handvatten om gericht aan verbeteringen te werken. Het is de bedoeling de enquête over enkele jaren te herhalen om veranderingen in de waardering van de opleiding te blijven volgen.
 
Subsidiënt
SBOH, werkgever van artsen in opleiding
 
Betrokken organisaties
Huisartsopleiding Nederland
LHOV: Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging
LOVAH: Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.