Nieuws
18-12-2018

Jaarverslag 2017-2018 Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking

Met de Monitor Zorg en Participatie onderzoekt het Nivel vele actuele onderwerpen vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte of beperking. Weten wat de onderzoeken en activiteiten van 2017 en 2018 waren? Bekijk het nieuwe jaarverslag van de monitor.

De informatie die in de monitor wordt gebuikt, is afkomstig uit twee panels binnen het Nivel: het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Panel Samen Leven (PSL).

Twee onderzoeken met de monitor uitgelicht
In 2017 en 2018 deden wij verschillende onderzoeken rondom de twee centrale thema’s van de monitor, zorg en participatie. Zo onderzochten wij de eerste ervaringen van familieleden van mensen met een verstandelijke beperking met de nieuwe regels vanwege de hervorming langdurige zorg.
Ook publiceerden wij de participatiemonitor 2018, die trends rapporteert over het meedoen in de samenleving van mensen met een beperking en ouderen. Uit de resultaten blijkt onder andere dat ouderen de laatste tien jaar even eenzaam zijn gebleven. Circa 10% van de ouderen rapporteert heel eenzaam te zijn en graag meer te willen ‘meedoen’. Ook in 2019 zal het Nivel deze trend volgen, net als vele andere.

Alle onderzoeken met de monitor in 2017 en 2018
Welke andere onderwerpen komen nu eigenlijk aan bod in de monitor? In de figuur is in beeld gebracht welke onderzoeken (buitenste cirkel) met de monitor zijn uitgevoerd binnen de centrale thema’s Zorg en Participatie (binnenste cirkel).

Jaarverslag monitor Zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking

Meten van ervaringen en meningen van de mensen zelf
Met de monitor onderzoeken wij de ervaringen met zorg van mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook maken wij inzichtelijk hoe zij participeren in de samenleving, vanuit het perspectief van de mensen zelf. Met dit onderzoek levert de monitor een bijdrage aan de registraties van bijvoorbeeld overheden, zorgaanbieders en verzekeraars.

Informatie bieden aan relevante partijen
Het doel van de monitor is om relevante partijen te voorzien van informatie, zodat ze beleid kunnen ontwikkelen waarin voldoende aandacht is voor de positie van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Jaarverslag monitor in nieuw, digitaal jasje!
Ruim twintig jaar geleden zette het Nivel het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) op, en ruim tien jaar geleden het Panel Samen Leven (PSL). Ter ere van dit jubileum is het jaarverslag  vormgegeven in een nieuw, digitaal jasje! Dit jaarverslag is als bijlage te downloaden opgenomen bij dit bericht.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.