Nieuws
22-10-2004

Jongeren met overgewicht óók vaker naar de huisarts

Dat ouderen met overgewicht ongezonder zijn was al langer bekend. Zij hebben vaker last van ziektes als diabetes mellitus, hoge bloeddruk en gewrichtsklachten en komen vaker dan hun lichtere leeftijdsgenoten bij hun huisarts. Maar ook jonge mensen (tot 34 jaar) die veel te zwaar zijn gaan vaker naar hun huisarts dan hun leeftijdgenoten zonder overgewicht.
Elf procent van de Nederlandse bevolking heeft obesitas (een Quetelet index van meer dan 30), 36% heeft matig overgewicht (een Quetelet index van 25-30).

Bij jonge volwassenen met overgewicht komen klachten aan het bewegingsapparaat (zoals gewrichtsklachten) en aan het hartvaatstelsel (zoals hoge bloeddruk) vaker voor dan bij hun leeftijdsgenoten zonder overgewicht. Te zware mensen van 40 jaar en ouder hebben ook nog vaker een chronische aandoening, zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte). Vrouwen jonger dan 35 jaar met obesitas gaan per jaar gemiddeld 10 keer naar de huisarts, hun leeftijdgenoten zonder overgewicht gaan gemiddeld maar 6,7 keer. Mannen onder de 35 jaar met obesitas bezoeken de huisarts gemiddeld 4,7 keer per jaar, hun leeftijdgenoten zonder overgewicht doen dat 3 keer.

Dit blijkt uit analyse van gegevens uit 120 huisartsenpraktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) die zijn verzameld in het kader van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (NS2). LINH is een project van NIVEL, WOK, NHG en LHV.