Nieuws
28-05-2009

Kanttekeningen bij bekostiging van ketenzorg per ziekte

Onderzoekers van het NIVEL plaatsen kanttekeningen bij de bekostiging van ketenzorg voor afzonderlijke ziekten van patiënten. Deze manier van financiering kan het integrale en persoonsgerichte karakter van de eerstelijnszorg onder druk zetten, betogen zij in Medisch Contact.De bekostiging van ketenzorg – zogenoemde functionele bekostiging – moet de multidisciplinaire samenwerking stimuleren waardoor chronisch zieken beter af zijn en de zorg goedkoper wordt. De minister van VWS overweegt deze financieringsvorm in te voeren voor de zorg voor diabetes mellitus, COPD (chronisch obstructieve longziekte), hartfalen en bij risico op hart- en vaatziekten. Functionele bekostiging houdt in dat de zorg voor bijvoorbeeld diabetespatiënten apart wordt gefinancierd en dat zorgverzekeraars een contract kunnen sluiten met groepen zorgaanbieders voor de zorgverlening. De meeste patiënten met diabetes mellitus, COPD, hartfalen en een risico op hart- en vaatziekten worden in de huisartsenpraktijk behandeld.

Isoleren
LINH-projectleider Robert Verheij: “Je kunt de zorg voor één ziekte niet zomaar isoleren uit de huisartsenzorg. Hoe zit het bijvoorbeeld met de financiering als een diabetespatiënt bij de huisarts komt met griep, die mogelijk vraagt om een aanpassing van de diabetesbehandeling? In een land als Duitsland, waar de huisarts een veel zwakkere positie heeft, kan zo’n systeem wel positieve effecten hebben. Het is de vraag of het in Nederland waar de huisarts een belangrijke integrerende rol speelt in de zorg wel zin heeft.”

Kleine groep
De fragmentatie van de zorg wordt hiermee versterkt als je kijkt vanuit het perspectief van de patiënt, met het risico dat je de individuele diabetespatiënt juist minder goed behandelt, stelt Verheij. Het gaat bovendien maar om een relatief kleine groep, een klein deel van de totale patiëntenpopulatie bij de huisarts en dan ook nog voor verschillende chronische ziekten. Een aanzienlijk deel van de patiënten met één van deze chronische ziekten heeft ook andere chronische ziekten, bijvoorbeeld diabetes mellitus en hart- en vaatziekten.