Nieuws
20-06-2016

Korte patiëntervaringsvragenlijst ziekenhuiszorg

Het NIVEL heeft met patiënten een korte ervaringsvragenlijst (PREM) over ziekenhuiszorg ontwikkeld, in opdracht van Stichting Miletus. Bij de (door)ontwikkeling van de PREM Ziekenhuiszorg zijn patiënten betrokken voor het definiëren van kwaliteitsdimensies en voor het testen van de begrijpelijkheid van vragen. De PREM Ziekenhuiszorg is vanaf nu beschikbaar voor verdere validatie.

Kwaliteitsdimensies in de vragenlijst
Een Patient Reported Experience Measure (PREM) is een vragenlijst die de ervaringen van patiënten met de gezondheidszorg in kaart brengt. In deze PREM-vragenlijst worden 10 belangrijke kwaliteitsdimensies uitgevraagd aan de hand van een basisset van 12 vragen. Het gaat om de dimensies informatievoorziening, gedeelde besluitvorming, medicatie, nazorg, bejegening, deskundigheid van de zorgverlener, samenwerking, en continuïteit en wachttijden. Deze dimensies zijn door diverse partijen en patiënten geprioriteerd en vastgesteld.

Patiëntenperspectief op ziekenhuiszorg
De PREM Ziekenhuiszorg is een vragenlijst over de dimensies van zorg die patiënten belangrijk vinden, met vragen die aansluiten bij de beleving en bewoordingen van patiënten. Deze vragenlijst bouwt voort op domeinen die in eerdere consultatierondes met zorgaanbieders en verzekeraars zijn vastgesteld. Momenteel wordt deze korte vragenlijst door Stichting Miletus verder uitgetest bij 19 ziekenhuizen. Na de kwantitatieve testfase zal eind 2016 blijken of de vragenlijst voldoende valide is als instrument dat door alle belanghebbende partijen (patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) kan worden gebruikt als een kort instrument om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg te meten vanuit het patiëntenperspectief.

Onderwerpen en vragen die patiënten belangrijk en aansprekend vinden
Door 13 patiënten zijn de belangrijkste kwaliteitsdimensies van ziekenhuiszorg benoemd en geprioriteerd tijdens een focusgroepsgesprek. Nadat duidelijk was welke dimensies belangrijk zijn voor patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zijn op basis van de uitspraken van patiënten de vragen geformuleerd. Vervolgens is de begrijpelijkheid, interpretatie en volledigheid van de PREM Ziekenhuiszorg uitgetest met zogeheten cognitieve interviews. In twee interviewrondes is bij patiënten nagegaan of zij de vragen (on)duidelijk vinden, wat zij verstaan onder de vragen en of zij nog onderwerpen of vragen misten. Tussendoor en naderhand is de vragenlijst bijgesteld. Zodoende is een korte, begrijpelijke vragenlijst ontstaan die aansluit op wat patiënten belangrijk vinden, met vragen die voor hen aansprekend en begrijpelijk geformuleerd zijn.

Vragenlijst gereed voor kwantitatieve testfase
Momenteel wordt de vragenlijst door Stichting Miletus verder uitgetest bij patiënten van 19 ziekenhuizen en klinieken. Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg, met als doel om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen. Met de kwantitatieve testfase wordt duidelijk of de vragenlijst eind 2016 voldoende valide is voor verdere toepassing. Wilt u de PREM-vragenlijst gebruiken en zo mee helpen aan de validatie? Kijk voor meer informatie op www.stichtingmiletus.nl of neem contact op Caroline van Weert, directeur Stichting Miletus, tel. 030 6988320.

Subsidiënt:
Stichting Miletus

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.