Nieuws
03-09-2018
Liset van Dijk bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research

Liset van Dijk is op 1 augustus 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door het Nivel.

De leerstoel heeft een tweeledig doel: enerzijds het stimuleren van onderzoek naar voorschrijving en gebruik van medicatie en therapietrouw en anderzijds het verder invulling geven aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke discipline Farmaceutisch zorgonderzoek.

Drie M’s
Liset van Dijks onderzoek zal zich richten op de drie M’s: medicijnen, mensen en maatschappij. Zij zal speciale aandacht gaan besteden aan de organisatie van farmaceutische patiëntenzorg en de effecten daarvan op medicatiegebruik en therapietrouw. Daarnaast zal haar onderzoek zich met name richten op de effecten van beleidsvorming op medicatiegebruik en op internationaal vergelijkend onderzoek naar verschillende aspecten van medicatiegebruik en de apothekerspraktijk. Vanzelfsprekend neemt ook het onderwijs een belangrijke plaats in, met name onderwijs in de farmaceutische patiëntenzorg binnen de apothekersopleiding (MSc Farmacie).

Inbreng klinische praktijk
De leerstoel is ondergebracht bij de groep FarmacoTherapie, -Epidemiologie & -Economie van het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) en bij de opleiding Farmacie. Met de leerstoel wordt de inbreng van de klinische praktijk in het onderzoek en onderwijs binnen het vakgebied farmacie verder versterkt.

Liset van Dijk
Liset van Dijk (1965) studeerde aan de Universiteit van Wageningen. In 1994 promoveerde zij in de Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1999 is zij werkzaam bij het Nivel, waar zij ook nu werkzaam blijft.