Nieuws
01-09-2006

Mensen komen sneller terecht bij fysiotherapeut

In 2005 had 39% van de mensen die naar de fysiotherapeut gingen korter dan een maand last van hun klachten. In 2002 was dat zo’n 35%.Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) over 2005. LIPZ verzamelt en analyseert sinds 2001 landelijke, representatieve gegevens over fysiotherapie en over oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Op www.nivel.nl/lipz staan de nieuwste cijfers, die van 2005. Met ingang van 2006 worden door LiPZ ook gegevens over diëtisten verzameld.

Uit de LiPZ-jaarcijfers blijkt ook dat cliënten van oefentherapeuten Cesar vaker verwezen zijn door een medisch specialist. In 2002 was dat 10%, in 2005 was het 14%.
Oefentherapeuten Mensendieck behandelden volgens LiPZ in 2005 7% van hun cliënten bij die cliënten thuis, omdat de cliënt niet mobiel genoeg was om naar de praktijk te komen. In 2002 was dat zo’n 4%.

De LiPZ-cijfers hebben betrekking op:
 

  • de patiënt (wat weten wij van patiënten die een fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar of oefentherapeut Mensendieck bezoeken?);
  • de verwijzing (wie verwijzen de patiënten naar een fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar of oefentherapeut Mensendieck en met welke diagnose?)
  • het gezondheidsprobleem (hoe lang heeft de patiënt al klachten en heeft deze patiënt al eerder dezelfde klachten gehad?);
  • de behandeling (welke behandeldoelen worden er gesteld; waaruit bestaat de behandeling; hoeveel behandelingen zijn er nodig en waar vinden die plaats?)
  • de evaluatie (waarom wordt de behandeling gestopt en wat is het resultaat?).

De LiPZ jaarcijfers voor 2005  worden uitsluitend via internet gepubliceerd. Een  jaarrapport wordt voor 2005 niet op papier uitgebracht.

Subsidiënt(en)
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.