Nieuws
26-05-2016

Mensen met een beperking vaker vrijwilliger

Eén op de twintig mensen met een matige of ernstige beperking die geen vrijwilligerswerk doen wil dit wel doen. Gemeenten en vrijwilligersorganisaties kunnen hen ondersteunen bij de zoektocht naar een plaats waar ze hun bijdrage op een plezierige manier kunnen leveren.

Tijdsbesteding en motivatie vrijwilligers gelijk aan die van de algemene bevolking
In Nederland wonen ongeveer 2,3 miljoen mensen met een matige tot ernstige lichamelijke beperking. In 2014 deed bijna een kwart van hen (24%) vrijwilligerswerk. In de algemene bevolking ligt dit percentage hoger (38% in 2014). Mensen met een beperking besteden met gemiddeld 6,2 uur per week evenveel tijd aan vrijwilligerswerk als mensen in de algemene bevolking. Ook de beweegredenen om vrijwilligerswerk te doen komen overeen: het opdoen van sociale contacten, andere mensen helpen en iets voor de maatschappij willen doen.

Meer vrijwilligers
Eén op de twintig mensen met een beperking die geen vrijwilligerswerk doet, wil dit wel doen. Vaak weten zij niet wie hen kan helpen om geschikt werk te vinden. Uit ander onderzoek blijkt dat gemeenten en vrijwilligersorganisaties in hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers ook vaak niet aan mensen met een beperking denken. Bewustwording van hun mogelijkheden en talenten is daarom belangrijk. Onderzoeker Tineke Meulenkamp: “Er zijn organisaties die al veel ervaring hebben met vrijwilligers met een beperking, zoals Humanitas. Gemeenten en vrijwilligersorganisaties zouden gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring om zo tot een situatie te komen die zowel voor de vrijwilliger met een beperking als voor de organisatie een meerwaarde heeft.”

NIVEL panel
Dit onderzoek is uitgevoerd onder leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Gegevensverzamelingen bij het NPCG worden uitgevoerd door het NIVEL met subsidie van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Subsidiënt
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).