Nieuws
24-04-2014
Milde griepepidemie

Er heerst een milde griepepidemie. In week 16 rapporteerden de Peilstations van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 54 mensen met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners. De week daarvoor lag dit ook net boven de epidemische grens.

 
Het NIVEL spreekt van een griepepidemie wanneer de huisartsen van de peilstations twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek het griepvirus aantoont in de neus- en keelmonsters die de huisartsen opsturen naar het laboratorium van het RIVM. Vanaf week vier schommelt het aantal mensen met griepachtige klachten al rond of net boven de epidemische grens met een piek van 86 op de 100.000 mensen in week 7. In de neus- en keelmonsters was begin dit jaar in verhouding minder griepvirus te vinden dan andere griepseizoenen. Veel mensen bleken een infectie met rhinovirus (verkoudheid) of respiratoir syncytieel virus (rsv) te hebben. De laatste weken wordt er geen rsv meer gevonden, nog wel verkoudheidsvirus en griepvirus.
 
Extreem zacht
NIVEL-onderzoeker epidemioloog en huisarts Gé Donker: “Griepvirus verspreidt zich optimaal bij een lage temperatuur in combinatie met een lage luchtvochtigheid. Dit jaar was de winter extreem zacht en het voorjaar is vroeg met een erg milde en late griepepidemie. Elk griepseizoen wordt niet alles wat griep lijkt door influenzavirus veroorzaakt, maar dit jaar is dat nog wat meer het geval. De afgelopen twee maanden wordt er echter wel wekelijks in 10 tot 50% van de opgestuurde neus- en keelmonsters influenzavirus gevonden. In ruim de helft is dat influenza A(H3N2), in ruim een derde van de gevallen A(H1N1)pdm09 (Mexicaanse griep) en in een klein percentage van de monsters wordt influenza B-virus gevonden. De verhouding van deze drie influenzavirusvarianten verandert weinig in de afgelopen maanden, reden waarom we het toch een milde griepepidemie noemen.”
 
Peilstations NIVEL Zorgregistraties
De NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij 386 huisartspraktijken met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten. Veertig van deze praktijken, met 57 huisartsen – de peilstations – rapporteren ook wekelijks over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. Deze peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

Contactpersoon: