Nieuwe tool ALERT! biedt inzichten in gevolgen borstkanker tot 14 jaar na diagnose
Nieuws
07-02-2022

Nieuwe tool ALERT! biedt inzichten in gevolgen borstkanker tot 14 jaar na diagnose

De behandeling van borstkanker is de laatste jaren enorm verbeterd. Op zich natuurlijk goed nieuws, maar veel van deze vrouwen ervaren na hun behandeling wel gezondheidsklachten, soms tot jaren later. Het Nivel en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben onderzocht welke klachten vrouwen ervaren tot 14 jaar na de diagnose borstkanker. Met de kennis uit dit onderzoek hebben zij de awareness tool ALERT! ontwikkeld. Het instrument dient als hulpmiddel; patiënten en zorgverleners kunnen met gebruik van ALERT! inschatten of er, gezien de klachten die de patiënt ervaart, sprake is van late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker.

Klachten tot veertien jaar na diagnose borstkanker

Vrouwen die borstkanker hebben (gehad), komen vaker bij de huisarts op consult dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder borstkanker. De klachten zijn zeer divers; ze verschillen per leeftijdsgroep en per behandeling. Duidelijk is wel dat vrouwen die borstkanker hebben (gehad), over het algemeen vaker klachten hebben als hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem. Deze klachten komen tot veertien jaar na de diagnose borstkanker vaker voor.

ALERT!, een tool voor zorgverleners en patiënten

Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het inzichtelijk maken van optredende klachten, is de tool ALERT! ontwikkeld. De tool biedt op dit moment handvatten om te bezien of er sprake is van late effecten van de behandeling van borstkanker. Met de uitkomsten die de tool biedt, kan een gerichter nazorgtraject met de patiënt worden ingezet. Zodoende zal de zorg voor de patiënt verbeteren.

Naar ALERT!
Maak een inschatting van de risico’s op de aanwezigheid van gezondheidseffecten na borstkanker:

Een indruk van de tool ALERT!, zorgverlenersversie

PSCCR-BC

PSCCR-register als informatiebron bij het onderzoek naar late effecten van borstkankerbehandeling

Voor het ontwikkelen van de tool is gebruik gemaakt van gegevens uit de Primary Secondary Cancer Care Registry (PSCCR). Dit register omvat unieke gegevens van patiënten die voor kanker zijn behandeld, doordat data van verschillende onderliggende bronnen zijn gekoppeld, namelijk de data van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) over de tumor en primaire behandeling met de data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn over de zorgvragen waarmee deze patiënten bij hun huisarts komen Deze methode van datakoppeling kan in de toekomst ook worden ingezet voor andere soorten kanker.

Over het onderzoek

Het Primary-Secondary Cancer Care Registry (PSCCR) en de tool ALERT! zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het Nivel en IKNL. Voor het opzetten van de PSCCR en de awareness tool heeft ZonMw subsidie verstrekt, vanuit het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’.

Direct naar de publicatie bij dit bericht:
Adverse health effects after breast cancer up to 14 years after diagnosis

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.