Nieuws
10-09-2006

NIVEL ontwikkelt zelfevaluatie-indicatoren voor paraatheid rampenopvang

De afgelopen jaren is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de opvang en behandeling van slachtoffers bij grootschalige ongevallen en rampen toegenomen door Nederlandse rampen zoals de Bijlmerramp en de vuurwerkramp in Enschede, aanslagen in het buitenland zoals die in Madrid en Londen en de constante dreiging van een influenza-pandemie.

Een goede voorbereiding is bij grootschalige spoedeisende medische zorgverlening van groot belang, zowel voor de interne processen als de samenwerking die met de andere ketenpartners dient plaats te vinden. Niemand weet echter nog wat ‘een goede voorbereiding’ inhoudt en aan welke normen die dient te voldoen. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) gevraagd (prestatie)indicatoren te ontwikkelen. Deze indicatoren zijn in eerste instantie bedoeld als zelfevaluatie-instrument waarmee instellingen zichzelf een spiegel voor kunnen houden. Op termijn worden deze indicatoren omgewerkt tot prestatie-indicatoren die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de voorbereidingen extern te toetsen. De indicatoren hebben betrekking op de zorginstellingen die een belangrijke rol spelen in de acute fase van een ramp of crisis (de ‘repressie’ fase): de ziekenhuizen en de traumacentra, de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en de Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie (SIGMA’s).
De in het rapport gepresenteerde indicatorensets zijn nog in ontwikkeling en zullen in het najaar van 2006 worden geïmplementeerd en gevalideerd in twee regio’s.

Methode
De indicatoren zijn tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, focusgroepbijeenkomsten, een task force en evaluatie door koepelorganisaties van de ketenpartners.
Het kwaliteitsniveau van de preparatie onder zorgverleners werd getoetst met gestructureerde telefonische interviews in twee proef regio’s.

Subsidiënt(en)

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.