Nieuws
18-07-2013

Oplossingsgerichte verloskunde voor niet-westerse vrouwen

Verloskundige zorg aan niet-westerse vrouwen kan door belemmeringen zoals een taalbarrière of gebrek aan kennis over het zorgsysteem moeizaam verlopen, en vraagt dan om een oplossingsgerichte aanpak. Deze problemen en hun aanpak moeten in de opleiding verloskunde en bijscholings-programma’s voor verloskundigen worden opgenomen, zo stellen onderzoekers van het NIVEL, de AVAG en VUmc in het International Journal of Nursing studiesIn 2010 droegen niet-westerse vrouwen met 17,4% bij aan het totale aantal geboorten in Nederland. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was dit bijna de helft. In de verloskundige praktijk vormen ze dus een substantiële groep. Hun diverse achtergrond (Turkije, Afrika, Latijns Amerika en Azië) en het feit dat ze vaak later in de zwangerschap beginnen met verloskundige zorg, kunnen het werk van verloskundigen bemoeilijken. Over hoe verloskundigen omgaan met deze belemmeringen en problemen was tot nu toe weinig bekend.
 
Belemmeringen
Verloskundigen vinden dat de zorg voor niet-westerse vrouwen soms veel van hen kan eisen, maar ook veel voldoening geeft. Soms zijn er communicatieproblemen doordat de zwangere geen Nederlands spreekt. Andere belemmeringen zijn: onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem rond zwangerschap en geboorte, sociaal economische problemen, de belangrijke rol van de familie en  een voorkeur voor artsen. Bij niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren, de tweede generatie, spelen deze problemen minder dan bij de eerste generatie.
 
Praktische oplossingen
Ondanks deze belemmeringen proberen verloskundigen optimale zorg te leveren door deze vrouwen bij de hand te nemen en uitleg te geven over het Nederlands zorgsysteem, gebruik te maken van de tolkentelefoon, een familielid als tolk of vertaalde folders, of een cliënt een routebeschrijving te geven voor een echo. Door zelf oplossingen en maatregelen te bedenken, doen ze net wat meer dan gebruikelijk is bij de zorg voor de meeste autochtone zwangeren. De kwaliteit van de verloskundige zorg aan niet-westerse vrouwen is te verbeteren door deze oplossingen en maatregelen te verzamelen en op te nemen in de opleiding verloskunde en trainingsprogramma’s.
 
Onderzoek
Het onderzoek maakt deel uit de van de nationale Deliver studie. Doel van de studie is het inventariseren en beschrijven van de actuele situatie op het gebied van de verloskundige zorgvraag  en zorgverlening.
Voor dit onderzoek zijn dertien verloskundigen individueel en acht in een focusgroep geïnterviewd over hun ervaringen met niet-westerse vrouwen in de eerstelijns verloskundige zorg.
 
Subsidiënten
Academie voor Verloskunde Amsterdam-Groningen (AVAG)
Ministerie van OCW
 
Samenwerkingspartners
Academie voor Verloskunde Amsterdam-Groningen (AVAG)
Department of midwifery science, EMGO, Institute for Health and Care Research, VUmc
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel nieuws? Abonneer u op onze attendering

E-mailadres

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Kijk hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door op de knop 'Aanmelden' te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacyregels van MailChimp.