Nieuws
21-11-2016

Patiënten ervaren betere kwaliteit in landen waar huisartsen een breder takenpakket hebben

In landen waar de structuur van de eerstelijn sterker is en wanneer huisartsen bredere taakprofielen hebben, zoals in Nederland, ervaren patiënten een betere kwaliteit van zorg. Dit blijkt uit het proefschrift van Willemijn Schäfer waarop zij op woensdag 23 november om 12:45 uur promoveert in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is gericht op een evaluatie van de eerstelijn bekeken vanuit huisartsen en hun patiënten in 34 landen.

In de studie werden ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg gemeten op verschillende gebieden zoals de toegankelijkheid van zorg en de communicatie met hun huisarts. De communicatie met hun huisarts blijken patiënten in alle landen goed te beoordelen. In landen met betere financiële en economische condities voor de eerstelijnszorg, zoals hogere relatieve uitgaven aan de eerstelijn en een betere dekking voor eerstelijnszorg, blijken de patiënten minder ruimte te zien om de toegankelijkheid, continuïteit en breedte van het aanbod in de eerstelijnszorg nog te verbeteren. Daarnaast blijkt ook de breedte van het takenpakket van de huisarts van belang. Patiënten die huisartsen met een breder taakprofiel hadden bezocht, rapporteerden betere ervaringen met de toegankelijkheid, continuïteit, veelomvattendheid van de zorg en met hun betrokkenheid in het nemen van beslissingen over behandelingen.

De breedte van het takenpakket van huisartsen werd gemeten op een viertal gebieden: de mate waarin huisartsen het eerste contactpunt zijn binnen de zorg, de behandeling van chronische ziekten, kleine technische en chirurgische verrichtingen en preventie. In de afgelopen 20 jaar hebben huisartsen in Europa hun taakprofiel op het gebied van behandeling van chronische ziekten verbreed, terwijl men op het gebied van preventie in veel landen minder actief is geworden. Een breed takenpakket wordt ondersteund door de manier waarop huisartsen hun praktijk inrichten. Zo vonden we dat huisartsen die hun patiëntendossiers geregeld bijhouden, ook actiever zijn op het gebied van preventie. Dit bevestigt dat het patiëntendossier ondersteunend kan zijn in de uitvoering van deze taken.

Voor de studie werden met behulp van vragenlijsten gegevens verzameld onder ongeveer 7.000 huisartsen en 70.000 patiënten. Patiënten werden uitgenodigd vragenlijsten in te vullen na het consult om zo inzicht te krijgen in hun ervaringen met de zorg en ook in wat zij belangrijk vinden. Met de inzichten verkregen in dit proefschrift wordt voortgebouwd op eerdere internationale studies zoals de onderzoeken van Barbara Starfield, de Europese praktijkprofielenstudie en de PHAMEU (Primary Health Care Activity Monitor Europe) studie.

Promotoren: Prof. dr. P.P. Groenewegen en Prof. dr. F.G. Schellevis
Copromotor: Dr. W.G.W. Boerma

U kunt contact opnemen met Willemijn Schäfer op: willemijn.schafer@gmail.com

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.