Nieuws
29-01-2018

Praktijkondersteuner is onmisbaar bij de zorg voor kwetsbare ouderen

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning anders ingericht. Praktijkondersteuners in de huisartsenzorg komen sindsdien meer kwetsbare ouderen en ouderen met een kwetsbaar netwerk tegen in hun werk. Praktijkondersteuners ondersteunen de huisarts in het bieden van continuïteit van zorg aan patiënten en houden een 'vinger aan de pols' bij kwetsbare patiënten. Zij zijn belangrijke netwerkers vanuit de huisartsenzorg. Dit blijkt uit online focusgroepen met praktijkondersteuners en een vragenlijstonderzoek onder praktijkondersteuners die deelnemen aan het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.