Nieuws
21-03-2013

Toekomstscenario’s voor de geboortezorg

Verloskundigen, gynaecologen, wetenschappers, beleidsmakers en andere bij de geboortezorg betrokkenen verwachten dat vrouwen die bevallen in de toekomst steeds meer constante, intensieve en complexe zorg zullen vragen. Op maat en in de buurt. Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld laat kinderen en het aantal vrouwen met chronische ziekten, zoals diabetes en obesitas, neemt toe.


Deze ontwikkelingen zullen meer samenwerking vragen tussen eerstelijns en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden maar ook tussen bijvoorbeeld verloskundigen, huisartsen en gemeenten. Dit blijkt uit onderzoek dat het NIVEL (Nederlands instituut voor de gezondheidszorg) heeft uitgevoerd in opdracht van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Tegelijkertijd onderkennen de betrokken experts dat dit verwachtingen zijn. De consequenties voor de benodigde capaciteit aan verloskundigen in Nederland zijn daardoor nog niet eenduidig te bepalen. De experts verwachten wel dat door de genoemde ontwikkelingen de vraag naar verloskundigen zal toenemen.

Raming voor opleiding
Het NIVEL heeft voor de arbeidsmarkt van verloskundigen een aantal scenario’s doorgerekend. Daarin zijn voor de periode van 2012 tot 2022 of 2027 de wensen van de zwangeren, de verwachte taken van de verloskundigen en de toename van de integratie in de geboortezorg verwerkt. Afhankelijk van het moment waarop een evenwicht tussen vraag en aanbod wordt nagestreefd – 2022 of 2027 – en het scenario, moet de huidige instroom van 220 plaatsen per jaar:

- iets naar beneden worden bijgesteld als de ketensamenwerking niet toeneemt
- iets worden uitgebreid als ketensamenwerking wel toeneemt, maar in bescheiden mate
- fors worden uitgebreid als ketensamenwerking in sterke mate en op korte termijn toeneemt.

Onderzoek
Voor dit onderzoek zijn eerst 9 experts geïnterviewd en zijn daarna twee workshops georganiseerd waaraan in totaal 21 experts hebben deelgenomen. Zowel de interviews als de workshops waren erop gericht te achterhalen wat experts als de belangrijkste ontwikkelingen zien in het aanbod van en de vraag naar verloskundige zorg. Bij de interviews en workshops waren zowel eerste- als tweedelijnsverloskundigen betrokken, maar ook gynaecologen, obstetrisch verpleegkundigen, kraamverzorgenden, verzekeraars, wetenschappers, beleidsmakers en opleiders.

Subsidiënt 
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.