Nieuws
01-10-2012

Vaker voor soa naar de huisarts

Afgelopen jaar bezochten 110.000 mensen de huisarts vanwege een soa of angst voor soa. Dat zijn er ruim 30.000 meer dan het jaar ervoor. Is veilig vrijen uit? Of is de gêne om hiervoor de huisarts te bezoeken minder geworden? Meer vrouwen dan mannen consulteren hun huisarts vanwege risico op soa of angst voor aids. 
 


Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zijn naast luchtweg-, maagdarm- en urineweginfecties de meest voorkomende infectieziekten in Nederland. De belangrijkste zijn chlamydia, gonorroe, syfilis, herpes, HPV-infectie, hepatitis B en hiv-infectie. NIVEL-onderzoeker huisarts-epidemioloog Gé Donker: “Een soa zoals chlamydia kan zonder klachten bij de drager gedurende jaren besmettelijk zijn, en op den duur vooral bij vrouwen tot onvruchtbaarheid leiden door ontsteking in de eileiders. Snelle behandeling met antibiotica kan dit voorkomen. Er is dus alle reden om na een besmetting snel te behandelen of liever nog besmetting te voorkomen.”

Soa-consulten
Huisartsen nemen naar schatting tweederde tot driekwart van de consulten voor soa’s voor hun rekening. De laatste jaren nam het aantal consulten voor soa’s bij GGD-poliklinieken al sterk toe. Bij de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie peilstations van het NIVEL was die stijging nog niet zo duidelijk zichtbaar, tot het aantal consulten vanwege een soa of angst voor aids in 2011 ineens fors steeg. Zo’n 66.000 vrouwen en 44.000 mannen bezochten hiervoor de huisarts. Jongeren komen vaker bij de huisarts vanwege risico op soa of angst voor aids dan ouderen. De leeftijdsgroep tussen de twintig en dertig jaar het meest, en procentueel het meest in het westen van het land en in de grote steden.
 
Heteroseksuele jongeren onder de 25
“De gegevens van de huisartspraktijken laten een vergelijkbare tendens zien als de Nederlandse SOA-poliklinieken in het afgelopen jaar”, stelt Donker die projectleider is van de NIVEL-peilstations. “De meest gediagnosticeerde soa is chlamydia en ruim de helft van die infecties wordt gevonden bij heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. Meer aandacht voor veilig vrijen is dus op zijn plaats, maar gelukkig wordt het taboe om je te laten testen en daarvoor de huisarts te bezoeken ook steeds minder. Dat verklaart deels ook de stijging van consulten vanwege angst voor of risico op soa in de huisartspraktijken. Gelukkig wordt er niet altijd een soa gevonden. Maar zo’n consult is wel een goede aanleiding om in gesprek te komen over preventie van soa en als er een soa wordt gevonden, is het heel belangrijk dat de partner en/of ex-partner(s) worden behandeld.”

Subsidiënt
- Ministerie van VWS

Samenwerkingspartners
- RIVM
- Soa Aids Nederland

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.