Nieuws
15-01-2015
Veel longontsteking en griep onder ouderen

Er zijn op dit moment veel mensen met een longontsteking, vooral veel 65-plussers. Dat blijkt uit cijfers van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. In de tweede week van 2015 registreerden de deelnemende huisartsen 86 mensen met een longontsteking op de 100.000 inwoners. Normaal ligt de piek – die elke winter optreedt – op zo’n 70 mensen per 100.000. Zijn dit complicaties van de griep?Sinds zes weken heerst er een griepepidemie en de laatste weken melden zich naast de gebruikelijke groep jonge kinderen van onder de 5 jaar ook opvallend veel 65-plussers met griepverschijnselen bij de huisarts. Longontsteking is een bekende complicatie bij griep.

Kortademigheid
“Als een griep lang aanhoudt en de patiënt houdt koorts of krijgt opnieuw koorts met daarnaast kortademigheid of pijn bij het ademen, dan is het verstandig naar de huisarts te gaan. Dan is de kans groot dat de griep is uitgelopen op een longontsteking”, vertelt NIVEL-onderzoeker, huisarts en epidemioloog Gé Donker. Bij de ouderen met longontsteking gaat het vaak om mensen die al een kwetsbare gezondheid hebben, mensen met bijvoorbeeld hart- of longaandoeningen, suikerziekte of reuma.”
 
NIVEL Zorgregistraties
De NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij 478 huisartspraktijken met ruim anderhalf miljoen ingeschreven patiënten. Een groot deel van deze praktijken leveren wekelijks gegevens over het vóórkomen van ziektes. Daarnaast rapporteren ook veertig praktijken, met 57 huisartsen, wekelijks over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. Zij nemen ook monsters af voor laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld vanwege griep.