Nieuws
10-07-2014

Veel psychiatrische problemen en drugsmisbruik onder arrestanten

Van de arrestanten in de politiecel krijgt 28% medische zorg. Van hen heeft de helft psychische of verslavingsproblemen, drugsmisbruik is de belangrijkste reden voor consultatie van een arts. Dit vraagt om specifieke kennis, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van de GGD Amsterdam en het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Forensic and Legal Medicine. 


Medische zorg in de politiecel is anders dan daarbuiten. Deze wordt grotendeels verleend door forensisch artsen, die meestal in dienst zijn van een GGD. Een forensisch arts ziet in de politiecel drie keer zo veel patiënten met psychische problemen of verslavingsproblematiek als een huisarts in zijn praktijk. En hij schrijft bijna twee keer zo vaak psychofarmaca voor, zoals middelen tegen verslaving, antipsychotica of antidepressiva. Van tijd tot tijd laait de discussie op over de medische zorg voor arrestanten en gevangenen, bijvoorbeeld omdat voor hen de vrije artsenkeuze beperkt is en sommige forensisch artsen geen huisartsenopleiding hebben.
 
Verslaafden en psychiatrische patiënten
“Voor somatische aandoeningen, zoals acute buikklachten, moet de zorg vergelijkbaar zijn met die van een huisarts”, stelt Tina Dorn, onderzoeker bij de GGD Amsterdam, “maar gezien het grote aandeel verslaafden en psychiatrische patiënten is de gemiddelde huisarts hiervoor niet de aangewezen persoon. Het zijn echt heel andere patiënten dan huisartsen gewoonlijk in hun praktijk zien. Een forensisch arts is door zijn opleiding en ervaring gewoonlijk goed toegerust om deze zorg te verlenen.”
 
Agressief of vergiftigd
“Het gaat namelijk niet alleen om de medische kennis”, legt ze uit, “maar ook om de omgang met deze patiënten. Veel van deze mensen zijn agressief, zwaar onder invloed of vergiftigd door drugs of alcohol. Een forensisch arts besluit dan of zo iemand in de cel kan blijven of naar het ziekenhuis moet. Die heeft daar veel ervaring mee. Bovendien is een forensisch arts goed op de hoogte van het juridische kader.” De opleiding van forensisch artsen is volgens Dorn de laatste jaren sterk verbeterd en hun werk wordt steeds meer gewaardeerd.
 
Penitentiair arts
“Er zijn niet alleen grote verschillen tussen de patiënten uit de huisartsenpraktijk en wat een forensisch arts tegenkomt in de politiecel”, stelt ze, “arrestanten zijn ook niet goed vergelijkbaar met gevangenen. Voor gevangenen heb je bijvoorbeeld de penitentiair arts, de arts die zorg verleent in de gevangenis. Die is daar speciaal voor opgeleid. Maar acute, extreme situaties zie je ook in de gevangenis minder dan in de politiecel. Daar is minder sprake van mensen met vergiftigingsverschijnselen door alcohol of drugs. Of mensen die niet-benaderbaar of aanspreekbaar zijn.”
 
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
Voor de vergelijking met de huisartsenpraktijk is de informatie over 3232 arrestanten afgezet tegen gegevens uit de huisartspraktijken van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deelnemende huisartsen en verzamelt op continue basis gegevens over aandoeningen, aantallen contacten, verrichtingen, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen.

Samenwerkingspartner
GGD-Amsterdam
 
Voor meer informatie: dr. Tina Dorn (tdorn@ggd.amsterdam.nl)