Nieuws
04-06-2012

Veertig procent minder dieetadvies

In het eerste kwartaal van 2012 bezochten 28% minder cliënten de vrijgevestigde diëtist. Dit komt doordat dieetadvisering sinds begin 2012 nog maar beperkt vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De cliënten die nog wel komen, krijgen bovendien minder diëtistische zorg. De diëtisten leverden gemiddeld 39% uren minder zorg.


Sinds 1 januari 2012 wordt dieetadvisering alleen nog vanuit de basisverzekering vergoed als dit onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor cliënten met diabetes, chronische longziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit is bijvoorbeeld zorg die via zorggroepen wordt geleverd. Voorheen werd 4 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed na verwijzing. Bij cliënten die zonder verwijzing de diëtist bezochten, verschilde het per zorgverzekeraar of de dieetbehandeling werd vergoed.
 
Minder cliënten
De eerste effecten van de verminderde vergoeding van dieetadvisering zijn al zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2012 kwamen 28% minder mensen naar de vrijgevestigde diëtist dan vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en het softwarebedrijf Ensemble. NIVEL-programmaleider Cindy Veenhof: “Het lijkt erop dat de mensen die wegblijven geen aanvullende verzekering hebben waarin dieetadvisering is opgenomen. Of ze zijn niet bereid of in staat voor diëtistische zorg te betalen. Hierdoor bestaat de kans dat zij hun voeding en leefstijl niet aanpassen en op den duur complexere gezondheidsproblemen krijgen. Daarom is het belangrijk te kijken of de dalende trend in de zorg zich voortzet.”
 
Minder uren zorg
Samenhangend met de daling van het aantal cliënten daalde het totaal aantal uren zorg met 39%, zo blijkt uit de declaratiegegevens. Cliënten die nog wel kwamen, kregen 17% minder behandeltijd. Cindy Veenhof: “Behalve door de wijzigingen in de basisverzekering kan dit ook komen door prijsafspraken en afspraken over de te leveren uren zorg tussen diëtisten en zorggroepen. Minder behandeltijd kan de cliënt gaan merken in een mindere kwaliteit en minder resultaat. Voor de vrijgevestigde diëtist betekent het een daling van inkomsten en dat kan bedreigend zijn voor het voortbestaan van de beroepsgroep. Profilering bij zorggroepen, zorgverzekeraars en cliënten wordt daardoor nog belangrijker.”
 
Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van standaardgegevens uit de praktijksoftware van 93 vrijgevestigde diëtistenpraktijken.
 
Subsidiënten
- Ministerie van VWS
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Samenwerkingspartners
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten
- Ensemble

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.