Nieuws
27-03-2017

Werktevredenheid hoger in zelfsturende thuiszorgteams

Verpleegkundigen en verzorgenden in zelfsturende thuiszorgteams zijn tevredener met hun werk dan degenen die minder zelfsturend zijn. In zelfsturende teams ervaren de zorgverleners meer beslissingsvrijheid over de zorg die zij geven. Het gevoel zelf te kunnen beslissen (autonomie) maakt het werk in de thuiszorg aantrekkelijker. Dit blijkt uit onderzoek onder de deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging.