Nieuws
28-03-2017

Zorggebruik ouderen in de huisartspraktijk

De overheid heeft per 1 januari 2015 een aantal maatregelen genomen met als doel mensen zo lang mogelijk zo dicht mogelijk bij huis zorg te verlenen. Hierdoor blijven oudere patiënten langer dan voorheen onder de zorg van de eigen huisarts. Dit leidt mogelijk tot een toename in de werklast van huisartsen. Het NIVEL onderzocht het zorggebruik van ouderen in de huisartspraktijk met behulp van NIVEL Zorgregistraties in de periode 2013-2016.