Over het Panel Verpleging & Verzorging

Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit een landelijke groep van ongeveer 2500 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij werken in de grootste sectoren van de zorg.

Panel Verpleging & VerzorgingEen van de panels van het Nivel

Het Panel Verpleging & Verzorging maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Panel met zorgprofessionalsDeelnemers aan het panel

Alle deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging werken met cliënten in de zorg. Zij ervaren dagelijks wat er in de praktijk gebeurt. Zij weten wat er nodig is om goede zorg te geven en zij snappen hoe cliënten en naasten de zorg ervaren. Ook merken zij de effecten van campagnes, beleidswijzingen en andere ontwikkelingen in de zorg.

We onderscheiden verschillende groepen zorgverleners binnen ons panel.

Deelnemers aan het panel

Doel: inzicht in meningen en ervaringen van zorgverlenersDoel: inzicht in meningen en ervaringen zorgverleners

Doel van onderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging is inzicht te krijgen in hoe zorgverleners de inhoud van hun werk ervaren. Dit gebeurt veelal doordat paneldeelnemers hun meningen en ervaringen weergeven door een van onze vragenlijsten in te vullen.
De uitkomsten van de peilingen onder het Panel Verpleging & Verzorging worden gebruikt om aan te geven hoe de zorg verbeterd kan worden en hoe het werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Doel

Onderwerpen om aan de paneldeelnemers voor te leggen worden vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook andere organisaties kunnen aanvragen indienen voor gebruik van het Panel Verpleging & Verzorging.

WerkwijzeWerkwijze

Deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging beantwoorden op vrijwillige basis enkele keren per jaar vragen over de inhoud van hun werk. De vragen worden over het algemeen in online vragenlijsten gesteld, maar ze kunnen ook in interviews en groepsdiscussies aan de orde komen. De vragen gaan over onderwerpen die voor de de zorgprofessionals belangrijk zijn.

Werkwijze

Vrijwilligheid en privacyVrijwilligheid en privacy

Deelname aan het panel is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers zijn altijd vrij tussentijds hun medewerking op te zeggen. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt anoniem gerapporteerd.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers aan het panel behandelen we vertrouwelijk en zijn niet voor derden ter inzage. De antwoorden op vragen in de vragenlijsten en de inbreng in interviews of groepsdiscussies van iedere deelnemer bewaren we apart van zijn of haar persoonlijke gegevens. Hiermee waarborgen we de privacy van onze panelleden.

Met ons privacyreglement voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'.

Onderzoek laten doenOnderzoek laten doen

Externe organisaties kunnen voor een onderzoek vragen stellen aan de deelnemers van het panel. Ook hiervoor geldt dat het onderzoek moet gaan over de beroepsinhoud en dat het informatie oplevert waar de beroepsgroep profijt van heeft.

SubsidiegeverSubsidieverstrekker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Meer wetenMeer weten?

Voor meer informatie over het Panel Verpleging & Verzorging kunt u contact opnemen met:

 

Veer, A. de, Groot, K. de. Over het Panel Verpleging & Verzorging. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-10-2021; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panel-verpleging-verzorging/over-het-panel
Gegevensverzameling