Nivel Panel Verpleging & Verzorging

Het Nivel Panel Verpleging & Verzorging (V&V) verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen. Het Nivel-panel wordt gevormd door verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die werken in de directe cliëntenzorg. Onderzoeksresultaten worden gebruikt om aan te geven hoe de zorg verbeterd kan worden.

Wij zoeken nieuwe deelnemers

Wij zoeken nieuwe deelnemers

Bent u werkzaam als verpleegkundige, verpleegkundig specialist, verzorgende, begeleider of praktijkondersteuner en wilt u meehelpen de zorg te verbeteren en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken?

Monitor Kwaliteit en Veiligheid

Een keer in de twee jaar doen we een peiling over kwaliteit en veiligheid in de zorg. De resultaten van de derde meting zijn in november 2023 verschenen:

Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten in 2023

De resultaten van de volgende peiling zullen in 2025 verschijnen.

Uit ons panel-onderzoek blijkt dat 89% van de zorgprofessionals vindt dat hij of zij inhoudelijk leuk werk heeft.

Meer weten?