Onderzoek laten doen met het Nivel Panel Samen Leven

Er zijn verschillende mogelijkheden voor externe organisaties om onderzoek uit te laten voeren binnen het Nivel Panel Samen Leven, mits het onderzoek past bij de missie en doelstellingen van het panel.

Mogelijkheden voor onderzoek met het Panel Samen LevenMogelijkheden voor onderzoek met het Nivel Panel Samen Leven

Er zijn verschillende mogelijkheden voor externe organisaties om onderzoek uit te laten voeren binnen het Nivel Panel Samen Leven, mits het onderzoek past bij de missie en doelstellingen van het panel.
Mogelijkheden voor onderzoek met het Nivel Panel Samen Leven:

  • Een organisatie kan vragen laten opnemen in de jaarlijkse vragenlijst voor naasten of in de tweejaarlijkse interviews met mensen met een verstandelijke beperking.
  • Een organisatie kan gebruikmaken van eerder verzamelde gegevens.
  • Een organisatie kan het Nivel inzetten voor hulp bij het ontwikkelen van vragenlijsten, data-analyse of de rapportage van gegevens.

Aanvragen voor onderzoek worden altijd voorgelegd aan de programmacommissie van het Nivel Panel Samen Leven. Deze commissie beoordeelt of de aanvraag past binnen de doelstellingen van het panel. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het Nivel Panel Samen Leven. Ook kent het Nivel een openbare publicatieplicht, wat betekent dat het Nivel over alle onderzoeken die zij uitvoert, dus ook over de onderzoeken die binnen het panel worden uitgevoerd, openbaar publiceert.

Meer wetenMeer weten

Voor meer informatie over onderzoek doen met het panel kunt u contact opnemen met Ellen Zonneveld, junior onderzoeker en coördinator van het Nivel Panel Samen Leven.
[T] 030 272 96 29
[E] e.zonneveld@nivel.nl

 

Zonneveld, E. Onderzoek laten doen met het Nivel Panel Samen Leven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-02-2024; geraadpleegd op 14-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-samen-leven/onderzoek-laten-doen-met-het-panel
Gegevensverzameling