Onderzoek laten doen met het Nivel Panel Verpleging & Verzorging

Externe organisaties kunnen ook vragen stellen aan de deelnemers van het panel. Ook hiervoor geldt dat het moet gaan over de beroepsinhoud en dat het onderzoek informatie oplevert waarvan de beroepsgroep profijt heeft.

Werkwijze vragenlijstonderzoekWerkwijze vragenlijstonderzoek

Alle stappen in het traject doorlopen we samen met de opdrachtgever.

Stappenplan

Meer informatieMeer informatie

Omdat er veel belangstelling is voor onderzoek met het Panel, is raadzaam tijdig contact op te nemen met een van de contactpersonen.

Groot, K. de. Onderzoek laten doen met het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 13-04-2024; geraadpleegd op 18-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-verpleging-en-verzorging/onderzoek-laten-doen-met-het-panel
Gegevensverzameling